Välj en sida

FRESHABIT LIFE IP

FRESHABIT LIFE IP 2016–2022

FRESHABIT LIFE IP varär ett projekt, som finansierades av Europeiska UUnionens:s LIFE-program, som lösteer omfattande miljöproblem. Projektet samladear på ett nytt sätt olika aktörer som påverkar tillståndet i vattendragen.

LUVY gjorde upphar uppgjort en plan för hur laxfiskstammarna och flodpärlmusslans livscykel i Karisåns vattendrag kan återställas och förstärkas. För att förverkliga denna plan varär LUVY med i FRESHABIT-projektet som områdeskoordinator för Karisåns vattendrag.

Målsättning: Byggandet av Svartåns fiskvägar, räddandet av flodpärlmusslan samt återinförande av laxfiskstammarna

Tidtabell: 2016–2022

Finansiering: 20 miljoner €, Västra Nylands andel 1,3 miljoner €

Finansiär: EU:s LIFE-program 

Koordinering: Forststyrelsen (hela projektet)

Övriga aktörer: Karisåns delprojekt har dessutom finansierats av  Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och  Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektkumpaner har dessutom varit Jyväskylä universitet och Naturresursinstitutet.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet