Välj en sida

Restaureringsplanering

En restaurering bör planeras – varje vattendrag är unikt

Ett lyckat restaureringsprojekt inleds oberoende om det handlar om en havsvik, sjö, bäck, källa eller något annat litet vattendrag genom att uppgöra en restaureringsplan för vattendraget. I restaureringsplanen går man igenom bl.a. befintlig information gällande vattnets kvalitet samt dess biologiska liv, utför mätningar eller modellerar storleken av belastningen, som kommer från avrinningsområdet, undersöker avrinningsområdets struktur samt eventuella belastnings hot spots samt utvärderar olika restaureringsmetoders lämplighet för det i fråga varande vattendraget och dess avrinningsområde. Dessutom utvärderar man vilket tillvägagångssätt, som är det rätta samt kostnaderna. Ofta krävs det innan man inleder uppgörandet av planen, att man kompletterar uppgifterna om vattendraget genom att ta tilläggsprover gällande vattnets kvalitet, fiskbestånden, vegetationen, bottendjuren, växtplankton och/eller djurplankton.

Vår förening koordinerar många vattendragsrestaureringsprojekt inom vårt område. Våra sakkunniga utför restaureringsplanering, belastningsutredningar och granskningar av avrinningsområden samt praktiskt restaureringsarbete i vattendragen och deras avrinningsområden. Ta modigt kontakt med våra sakkunniga, då du behöver stöd vid planerandet och utförandet av restaureringsåtgärder i ditt eget vattendrag.

Bekanta dig närmare med vår verksamhet gällande vattnens tillstånd och restaureringar av vattendrag eller våra projekt.

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Referens

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. ”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen […]

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet