Välj en sida

Fokus på skogsbrukets vattenvård

Fokus på skogsbrukets vattenvård 2020–2022

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård är ett kommunikationsprojekt inom landskapet Nyland som börjat år 2020, och där metoder för att minimera skogsbrukets inverkan på vattendrag presenteras – utan att skogsbruket lider av detta.

Inom projektet utvecklas samarbetet mellan skogsägare, aktörer inom skogsbranschen och vattensakkunniga genom genomförande av en informationskampanj, som betonar vattendrag nära naturtillstånd med skogsdominerade avrinningsområden i olika delar av Nyland.

I projektet deltar förutom Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY): Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde.

Läs mera på finska >>

Projektets sidor >> (Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.)

Målområden för skogsbrukets vattenskydd – kommunikationsprojektet. Målområdets vattendrag är sjöar och bäckar i gott eller högt ekologiskt tillstånd, klara och nära naturtillstånd samt med skogsdominerade avrinningsområden.

Målområdet för den övergripande planen för vattenskyddet inom skogsbruket i Västra Nyland ligger i den nordvästra delen av Nyland vid Karisåns vattendragssystems källflöden. Målområdets vattendrag är sjöar och bäckar i gott eller högt ekologiskt tillstånd, klara och nära naturtillstånd samt med skogsdominerade avrinningsområden.

Norra-Pusulas sjöstråt och skogshushållningen intresserade i Kärkölä i Pusula: En ny översiktsplan hjälper och ger råd åt skogsägarna gällande vattenskyddet

Norra-Pusulas sjöstråt och skogshushållningen intresserade i Kärkölä i Pusula: En ny översiktsplan hjälper och ger råd åt skogsägarna gällande vattenskyddet

Skogsbrukets vattenskydd lockade en ivrigt diskuterande publik i Kärkölä byahus i Pusula. Fokus på skogsbrukets vattenvård-projektet arrangerade i samarbete med föreningen Kärkölan kyläyhteisö ry ett öppet publikevenemang på temat tisdagen den 7.6. Temat var källsjöarna i Norra-Pusulas sjöstråt, som hör till Karisåns vattendrag och som för vilka Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och Finlands skogscentral inom ramen för projektet uppgjort en översiktsplan gällande skogsbrukets vattenskydd. Evenemanget inkluderade också ett besök i fält, där deltagarna hade möjlighet att bekanta sig med skogsbrukets vattenskydd med hjälp av praktiska exempel.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet