Välj en sida

Provtagningstjänster

Provtagningstjänster

  • Ytvattenprovtagning
  • Grundvattenprovtagning
  • Avloppsvattenprovtagning
  • Biologiska prover
  • Sedimentprov
  • Fortlöpande mätningar
  • Strömningsmätningar

Mångsidig provtagning även i krävande förhållanden

Våra professionella i LUVY och LUVYLab tar många slag av prover från varierande miljöer. Vi tar prov från såväl vattendrag, hushållsvatten, industrins processvatten, grundvatten som även badvatten. Vi tar med tiotals års erfarenhet prov även i krävande förhållanden.

För provtagningarna ansvarar våra certifierade yrkesmänniskor med specialgebiten vatten- och vattendragsprov samt biologiska provtagningar. Hos oss lyckas även provtagning från sediment och mark. Våra certifierade provtagare tar också prov från privata hushållsvattenbrunnar t.ex. i samband med vägbyggnadsprojekt. Yrkesskicklighet och specialkunnande finns för provtagningar i även mycket krävande förhållanden och med hjälp av vår mångsidiga utrustning kommer vi vid behov snabbt fram till platsen.

Våra certifierade provtagare:

Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Position

kenttämestari
sertifioitu näytteenottaja
arto.muttilainen@luvy.fi
050 047 5092

Lue lisää Artosta

Johan Lindholm

Johan Lindholm

Position

kenttämestari
sertifioitu näytteenottaja
johan.lindholm@luvy.fi
044 528 5012

Lue lisää Johanista

Jorma Valjus

Jorma Valjus

Position

vesistö- ja kala-asiantuntija
sertifioitu näytteenottaja
jorma.valjus@luvy.fi
044 528 5004

Lue lisää Jormasta

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Position

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Vårt laboratorium LUVYLab Oy Ab erbjuder hushållsvattenprovtagning från såväl vattenverk som livsmedelslokaler.

Ta kontakt så skräddarsyr vi en lämplig helhet för dina behov:

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet