Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi sjö är Nylands näststörsta sjö. Målsättningen med Hiidenvesi restaureringsprojekt är, att minska belastningen med fasta partiklar och näringsämnen till sjön samt att främja rekreationsanvändningen. Åtgärderna baserar sig på Hiidenvesi restaurerings- och vårdplan samt på projektplanen.

Hiidenvesi-projektet koordineras av LUVY. Restaureringsåtgärderna har skräddarsytts så, att de passar för sjöns särdrag. På grund av den kraftiga diffusa belastningen är det väsentligt, att rikta restaureringsåtgärderna speciellt till sjöns tillrinningsområde, varifrån de fasta partiklarna och näringsämnena, som försämrar sjöns tillstånd, härstammar. Kirkkojärvi och Mustionselkä lider mest av övergödningen och de blågröna algerna och de består av bassänger, som särskiljs av grunda och smala sund, där den inre belastningen är kraftig. För att dämpa den inre belastningen samt att minska de men som de blågröna algerna förorsakar utreder man olika möjligheter allt från vårdfiske till muddringar.

Målsättning: att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen, samt att finna lösningar på hur man kan minska den inre belastningens negativa effekter samt främja rekreationsanvändningen

Tidtabell: 2022–2027

Man har uppgjort ett sexårigt samarbetsavtal för restaureringen av Hiidenvesi sjö. Avtalskumpanerna är Vichtis, Lojo, Högfors, Loppi, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och LUVY.

Restaureringsarbetet och Hiidenvesi projektets verksamhet styrs av en styrgrupp, som besluter om projektets verksamhet och hur finansieringen skall riktas till olika åtgärder. Projektet får en betydande tilläggsfinansiering för vattenvårds- och restaureringsåtgärderna från bland annat Nylands NTM-central. Nylands NTM-central finansierar Hiidenvesi restaureringsprojektet under åren 2023–2025 med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram, 260 000 € eller 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)


En våtmark som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet i Vasarla i Lojo.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet