Välj en sida

Årets Vattenskyddare

Årets Vattenskyddare och Miljöskyddare

LUVYs styrelse har allt sedan år 1983 utsett Årets Vattenskyddare. Man kan få utmärkelsen för utöver förtjänstfullt vattenskyddsarbete även för annat arbete för miljön. Om utnämningens benämning bestäms från fall till fall.

Då LUVYs styrelse år 1984 för första gången beslöt att utnämna Årets vattenskyddare, satte man som kriterier bl.a. följande:

  • Personen eller organisationen bör aktivt och framgångsrikt ha främjat vatten- och miljöskyddet inom föreningens verksamhetsområde (Västra Nyland).
  • Vid valet gynnar man i mån av möjlighet sådana personer eller aktörer, som annars inte alltför lätt får den publicitet de förtjänar.
  • Valet får i första hand inte riktas till föreningens personal och inte heller till föreningens medlemskår.

Årets Vattenskyddare 2024

LUVY utnämnde Enäjärven suojeluyhdistys Årets Vattenskyddare 2024. 

Enäjärven suojeluyhdistys har främjat vattenskydde i sjö samt dess tillrinningsområde allt sedan år 1974. Föreningen, som i år firar sin 50 åriga epok, har bl.a. följt med vattenkvaliteten i sjön Enäjärvi allt sedan 1970-talet och föreningen har aktivt varit med och påverkat bland annat områdets planering av vägar samt strandplaneringen. Till föreningens senaste bedrifter hör, att man åstadkom en bottendamm i ån, som rinner från sjön, och som jämnar ut variationerna i vattennivån i sjön. Dessutom har man följt med vattenståndet. Enäjärven suojeluyhdistys har lyckats samla områdets stuginnevånare, strandinnevånare och andra aktörer samt främjat vattenskyddet genom en dialog i god anda. Skyddsföreningens medlemsantal är ca 500 person- eller samfundsmedlemmar.


Föreningen Enäjärven suojeluyhdistys ry:s vice ordförande Rolf Oinonen, ordförande Hannu Lumme och LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni. (LUVY / Raisa Autio)
Årets Vattenskyddare och annan benämning:

2024 Enäjärven suojeluyhdistys

2023 Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry
2023 Vattenpost vesiosuuskunta – Årets Vattendragsgärning

2022 Mika ja Eliisa Malin, Vichtis

2021 Markus Penttinen, Virho ry

2020 Nina Långstedt, Ingå

2019 Kaj Holmberg, Sjundeå

2018 Patrik Skult, Ingå

2017 Veli Matti Halsti, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

2016 Risto Kivistö, Hiidenveden kalastusalue, Vichtis
2016 Joen Lumo, Antti Rahikka – Årets Vattendragsgärning

2015 Aarre Arrajoki, Pusula, Lojo

2014 Erkki Selin, Kyrkslätt

2013 Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry

2012 Raimo Karjalainen, Hormajärven suojeluyhdistys ry

2011 Salla Leskinen, Lojo

2010 Jarkko Eskola, Sammatti

2009 Arto Puumala, Vichtis

2008 Siuntion venekerho – Vuoden Vesien- ja Ympäristönsuojelija

2007 Lohjan Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2006 Tammisaaren Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2005 Jouni Stordell, Pohja

2004 Esko Suotula, Nummela

2003 Pentti Sairasalo

2002 Ahti Joutsensalmi, Karkkila

2001 Kristian Rothoff, Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu)

2000 Sammatin kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies

1999 Margareta Segersven, Siuntion Sjundbyn kartano

1998 Puhdistamonhoitaja Erkki Turunen, Hopeaniemen kuntoparantola

1997 Uudenmaan ympäristökeskus

1996 Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry ja Antti Uusitalo

1995 Amanuenssi Kalevi Keynäs, Tvärminnen eläintieteellinen asema ja toimitusjohtaja Stig Lönnqvist, Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy

1993 Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karjalohja

1992 kalastusmestari Pekka Ilmarinen, Porlan kalanviljelylaitos, Lohja

1991 Mörbyn kartano ja DI Seppo Lamppu – Vuoden Ympäristönsuojelija

1990 puhdistamonhoitajat Jukka Tervo, Karkkilan kaupunki ja Timo Mäkelä, Kisakallion Urheiluopisto

1989 Anne Kärkkäinen, YLE Länsi-Uusimaa ja Lena Selen, Västra Nyland – Vuoden Ympäristötoimittaja

1988 terveystarkastajat Ann-Christin Eklund, Hanko ja Heikki Leino, Vihti – Vuoden Ilmansuojelijat

1987 kaupungininsinööri Sakari Korvanen, Karkkila

1986 puhdistamonhoitajat Ossi Leskinen, Vihdin kunta ja Sven-Olof Sundström, Tammisaaren kaupunki

1985 Benedict v. Wright ja Krister Welander, Inkoon-Siuntionseudun Ympäristönsuojeluyhdistys ry

1984 FK Juha Tikka, Vihdin Luonto ry.

1983 puhdistamonhoitajat Jorma Niittynen, Lohjan kunta ja Toivo Hyvönen, Dalsbruk Oy Ab Åminnefors

Årets Vattenskyddare och Miljöskyddare

LUVYs styrelse har allt sedan år 1983 utsett Årets vattenskyddare.  Man kan få utmärkelsen för utöver förtjänstfullt vattenskyddsarbete även för annat arbete för miljön. Om utnämningens benämning bestäms från fall till fall.

”Personen bör vara verksam inom föreningens verksamhetsområde och personen bör med sin egen insats ha främjat vattenskyddet på ett betydande sätt. Vid valet strävar man efter, att gynna personer, som annars inte alltför lätt får publicitet – t.ex. reningsverksskötare eller medlemsföreningarnas trotjänare. Valet bör inte falla på föreningens personal eller medlemmar i föreningens organ.”

(LUVYs styrelse 1/1984, 20.1.1984)

LUVY utnämnde Eliisa och Mika Malin till Årets Vattenskyddare 2022. Erkännandet beviljas Malins för sin exemplariska verksamhet för främjandet av jordbruket och vatten- och miljöskyddet. I sin verksamhet på Vierelä gård prövar och utvecklar de långsiktigt och modigt nya metoder med beaktande av miljön och informerar öppet om sina erfarenheter.

Årets Vattenskyddare Eliisa och Mika Malin är glada att priset går till ett lantbruk.
Årets Vattenskyddare (annan benämning inom parentes):

2022 Mika ja Eliisa Malin, Vichtis

2021 Markus Penttinen, Virho ry

2020 Nina Långstedt, Ingå

2019 Kaj Holmberg, Sjundeå kommun

2018 Patrik Skult, Inkoo

2017 Veli Matti Halsti, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

2016 Risto Kivistö, Hiidenveden kalastusalue, Vihti

2015 Aarre Arrajoki, Pusula, Lohja

2014 Erkki Selin, Kirkkonummi

2013 Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry

2012 Raimo Karjalainen, Hormajärven suojeluyhdistys ry

2011 Salla Leskinen, Lohja

2010 Jarkko Eskola, Sammatti

2009 Arto Puumala, Vihti

2008 Siuntion venekerho (Vuoden Vesien- ja Ympäristönsuojelija)

2007 Lohjan Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2006 Tammisaaren Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon henkilökunta

2005 Jouni Stordell, Pohja

2004 Esko Suotula, Nummela

2003 Pentti Sairasalo

2002 Ahti Joutsensalmi, Karkkila

2001 Kristian Rothoff, Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry (PoTeHu)

2000 Sammatin kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies

1999 Margareta Segersven, Siuntion Sjundbyn kartano

1998 Puhdistamonhoitaja Erkki Turunen, Hopeaniemen kuntoparantola

1997 Uudenmaan ympäristökeskus

1996 Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry ja Antti Uusitalo

1995 Amanuenssi Kalevi Keynäs, Tvärminnen eläintieteellinen asema ja toimitusjohtaja Stig Lönnqvist, Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy

1993 Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, Karjalohja

1992 kalastusmestari Pekka Ilmarinen, Porlan kalanviljelylaitos, Lohja

1991 Mörbyn kartano ja DI Seppo Lamppu (Vuoden Ympäristönsuojelija)

1990 puhdistamonhoitajat Jukka Tervo, Karkkilan kaupunki ja Timo Mäkelä, Kisakallion Urheiluopisto

1989 Anne Kärkkäinen, YLE Länsi-Uusimaa ja Lena Selen, Västra Nyland (Vuoden Ympäristötoimittaja)

1988 terveystarkastajat Ann-Christin Eklund, Hanko ja Heikki Leino, Vihti (Vuoden Ilmansuojelijat)

1987 kaupungininsinööri Sakari Korvanen, Karkkila

1986 puhdistamonhoitajat Ossi Leskinen, Vihdin kunta ja Sven-Olof Sundström, Tammisaaren kaupunki

1985 Benedict v. Wright ja Krister Welander, Inkoon-Siuntionseudun Ympäristönsuojeluyhdistys ry

1984 FK Juha Tikka, Vihdin Luonto ry.

1983 puhdistamonhoitajat Jorma Niittynen, Lohjan kunta ja Toivo Hyvönen, Dalsbruk Oy Ab Åminnefors

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inbjuder samtliga markägare, invånare och övriga intresserade inom Stora Lonoks närområde för att diskutera om sjöns färskaste restaureringsplan, fågelbestånden, restaureringarna av strömmande vatten samt om eventuella andra restaureringsåtgärder. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet