Välj en sida

Undersökningar av bottenlevande djur

Bottendjur som indikatorer på vattnens tillstånd

Till bottendjur räknas alla de ryggradslösa djur, vars huvudsakliga miljö är vattendragens botten, vegetation eller något annat fast underlag. Vattendragens nedsmutsning märks oftast tydligast just i vattendragens bottnar, där djurlivet ändrar såväl artmässigt som mängdmässigt så att de motsvarar ett annat ekologiskt tillstånd. Som långlivade och stationära organismer utsätts de för förändringar som sker i omgivningen och indikerar omgivningens tillstånd under en längre tidsperiod i motsats till t.ex. enstaka vattenprov.

I en del av de obligatoriska kontrollerna, ss. samkontrollerna förutsätter man att biologiska undersökningar ingår. Vi har gjort bottendjurundersökningar i samband med de obligatoriska kontrollerna i redan över 40 år. Undersökningsområdena är havsområden, sjöar och rinnande vatten. Prover tas med 1–4 års intervaller beroende på vattendraget och undersökningsområdet. Våra bottendjursundersökningar uppfyller myndigheternas krav gällande allt från provtagning till rapportering.

Vi planerar och utför undersökningar av bottenlevande djur även som enskilda beställningsarbeten, t.ex. i samband med miljötillstånd eller som uppdrag av vattendragens skyddsföreningar:

  • bottendjursprovtagning
  • artbestämning av bottendjur
  • överföring av resultaten till miljöförvaltningens register
  • rapporter och index över bottenlevande djur
  • musselkarteringar
Heidi Tanttu

Heidi Tanttu

Position

Anu Suonpää-Espinola

Anu Suonpää-Espinola

Position

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Kommunerna i Västra Nyland inleder denna sommar en effektiverad avloppsvattenövervakning. Övervakningen kommer att förvekligas  antingen som övervakningsbesök eller genom att från invånarna samla in avloppsvattenutredningar för granskning. Den systematisk övervakning i Västra Nyland har inletts i Vichtis. I de övriga kommunerna har övervakningen  närmast gjorts på basen av anmälningar. Genom att se till att man har en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet, sköter man också om sitt närvattendrag. Övervakningen av glesbygdens avloppsvattensystem  hör till kommunernas ansvarsområde.   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet