Välj en sida

Då skyddet av vattnen och miljön är en gemensam sak

LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. I vår verksamhet befrämjar vi vattenskydd samt erbjuder åt olika operatörer såsom kommuner, företag, sammanslutningar och privatpersoner forsknings- och sakkunnigtjänster inom branschen. Bekanta dig med våra tjänster och projekt och tag kontakt med våra sakkunniga! Stöd vattenskyddsarbetet och bli vår medlem!

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är ett bolag, som ägs av LUVY och som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Vi erbjuder laboratorietjänster av hög kvalitet – tag kontakt med våra sakkunniga!

Vatten-, fisk- och miljöundersökningstjänster – bekanta dig med våra tjänster

Vattnenskvalitet – Västra Nylands vatten på kartan

LUVYLab – laboratorietjänster

Behöver du provtagningstjänster?

Nyheter

Om du vill få våra nyheter direkt till din e-post, kan du beställa vårt nyhetsbrev genom att skicka e-post till vesi.ymparisto@luvy.fi.

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inbjuder samtliga markägare, invånare och övriga intresserade inom Stora Lonoks närområde för att diskutera om sjöns färskaste restaureringsplan, fågelbestånden, restaureringarna av strömmande vatten samt om eventuella andra restaureringsåtgärder. 

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla


Avaa kartta uudessa ikkunassa

Hoitokalastus järven kunnostuksessa


Avaa kartta uudessa ikkunassa

Metsänhoitoa vesistöt huomioiden

Avaa kartta uudessa ikkunassa

FRESHABIT LIFE IP Karjaanjoki

Veikkolan vesistökunnostus

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet