Välj en sida

MUSKALAT

Åtgärder

I Karisåns vattendrag finns rikligt med fina tomma eller endast lite utnyttjade habitat för öringen. För att stöda och återinföra öringsstammen krävs aktiv utplanteringsverksamhet med yngel från vattendragets egen öringsstam. Av Karisåns vattendrags öring finns en kombinationsmoderfiskstam i Naturresursinstitutets fiskodlingsanstalt i Laukas.

Mjölkning av en Kariså-öring i fiskodlingsanstalten i Laukas hösten 2022. (LUKE / J. Hänninen)
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet