Välj en sida
Borde vårdfisket i sjön Hiidenvesi inledas på nytt? En ny utredning i ärendet har blivit klar  

Borde vårdfisket i sjön Hiidenvesi inledas på nytt? En ny utredning i ärendet har blivit klar  

Provfiske med not i fjärden Kirkkojärvi på hösten 2023. (Jomiset Oy / Miska Etholén)  Enbart vårdfiske räcker knappast för att dämpa eutrofieringen i sjön Hiidenvesi. Den saken klarnar i den färska vårdfiskeutredningen i Hiidenvesi. För att avlägsnandet av...