Välj en sida

Provfiske med not i fjärden Kirkkojärvi på hösten 2023. (Jomiset Oy / Miska Etholén) 

Enbart vårdfiske räcker knappast för att dämpa eutrofieringen i sjön Hiidenvesi. Den saken klarnar i den färska vårdfiskeutredningen i Hiidenvesi. För att avlägsnandet av närsalter – till exempel genom att fånga mörtfisk – skulle ha effekt, bör man också få den belastning, som kommer från tillrinningsområdet, reducerad. Hiidenvesi kunde dra nytta av att båda åtgärderna utförs samtidigt. Sjön Hiidenvesi, som tillhör Karisåns vattendrag och ligger i Vichtis och Lojo-området är Nylands näststörsta sjö, vars vatten rinner via Lojo sjö till Svartån och slutligen ut i Östersjön. 

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter: 

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Projektet Västra Nylands effektivering av vårdfisket finansierades via vattendragsvisionerna för Hiidenvesi– och Sjuneå å 2030 av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Avtalsfinansiärer för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.