Valitse sivu

Hiidenveden hoitokalastusselvitys

Julkaisu 2/2024 Jussi Vesterinen Hiidenvettä on kunnostettu aktiivisesti vuodesta 1995 lähtien. Paikallisten tahojen aktiivisuus synnytti Hiidenvesi 2000 -projektin, jossa käynnistettiin voimakas särkikalojen tehokalastus 1996–1998 ja ylläpitävä hoitokalastus 1999...

Lohjan Lehmijärven kunnostussuunnitelma

Julkaisu 5/2023 Katja Pellikka, Joonas Tammivuori, Heidi Tanttu ja Jorma Valjus Lehmijärvi kuuluu Hiidenveden valuma-alueeseen ja on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota. Tämä kunnostussuunnitelma on osa vision veden laadun parantamisen toimenpiteitä ja...

Karkkilan Vaskijärven kunnostustarkastelu

Julkaisu 3/2023 Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen & Maria Kihlström Vaskijärvi on matala ja tummavetinen järvi Karkkilan koillisosissa ja Karkkilan toiseksi suurin järvi. Vaskijärven ekologinen tilaluokka on hyvä. Vaskijärven vedenpintaa säännöstellään Vaskijärven...

Vihdin Averian kunnostussuunnitelma

Julkaisu 17/2022 Katja Pellikka, Jorma Valjus, Jussi Vesterinen Hiidenvesi valuma-alueineen on osa Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövisiota. Tämä Averian kunnostussuunnitelma on osa veden laadun parantamisen toimenpiteitä. Kunnostussuunnitelmaa varten tutkittiin...

Lehmijärven verkkokoekalastus 2021

Julkaisu 20/2021 Lehmijärvellä koekalastettiin kesällä 2021 osana Hiidenveden kunnostus -hanketta tarkoituksena selvittää järven kalaston rakennetta Lehmijärven kunnostussuunnitelman pohjatiedoksi. Pyyntialueena oli koko järvi, kalastus tehtiin...

Lopen vesistöselvitys vuonna 2019

Julkaisu 7/2021 Hiidenveden kunnostus -hankkeessa toteutettiin näytteenotto Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Lopen kunnan järviin ja lampiin, jotka ovat ekologisen luokituksen ulkopuolella. Tavoitteina oli saada yleiskuva siitä, mitä tietoa näistä vesistöissä...

Lapoon kuormitusselvitys

Julkaisu 12/2020 Lapoo on luonnostaan matala ja rehevä järvi, jonka ekologinen tila on hitaasti heikentynyt ulkoisen kuormituksen seurauksena. Rannan asukkaille järven virkistysarvo on suuri ja tavoitteena on virkistyskäyttöarvon, rantojen käytön ja luontoarvojen...