Valitse sivu

Hormajärven kunnostus

Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022

Lohjan Hormajärvi on kirkasvetinen ja lähdevaikutteinen järvi. Kansallisessa järvityyppiluokituksessa se luetaan kuuluvaksi vähähumuksisiin, pienten ja keskikokoisten järvien tyyppiin. Vuosikymmenien ajan jatkunut rehevöityminen ja sen seurauksena lisääntyneet sinileväkukinnat ja veden samentuminen, haittaavat järven virkistyskäyttöä. Lisäksi rehevöityminen kaventaa uhanalaisen ja rauhoitetun hentonäkinruohon elintilaa. Viimeisimmässä vuonna 2013 julkaistussa pintavesien ekologisen tilan luokittelussa Hormajärvi luokiteltiin tyydyttävään ekologisen tilaan.

Hormajärvelle on vuosille 2019–2027 päivitetty hoito- ja kunnostussuunnitelma, jota tässä hankkeessa on ryhdytty toteuttamaan yhteistyössä Hormajärvi-yhdistys ry:n kanssa. Vuonna 2019 seurattiin hapetuksen keskeyttämisen vaikutuksia sekä kosteikon toimivuutta. Vuonna 2020 tutkittiin kalaston sekä ravintoverkon rakennetta ja jatkettiin hapetuksen keskeyttämisen vaikutusta veden laatuun. Maaliskuussa 2021 pidettiin webinaari hankkeen tähänastisista tuloksista ja kuultiin asiantuntijoiden esityksiä järven hapetukseen liittyen. Vuonna 2021 jatketaan hapetuksen tauottamisen seurantaa, toteutetaan kalastustiedustelu sekä tarkastelu valuma-alueen kuormituksen hallitsemisen parantamisesta, ja tulosten yhteenvedon pohjalta suunnitellaan hankkeelle jatkoa.

Hormajärvestä löytyy lisätietoa Vesientila-portaalista sekä Hormajärvi-yhdistys ry:n sivuilta. Yhdistyksen sivuille on koottu tietoa muun muassa tutkimuksista ja toimenpiteistä vuosien varrelta.

Hormajärven tila paranemaan päin, paljastaa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti

Hormajärven tila paranemaan päin, paljastaa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti

Lohjan Hormajärvi on kirkasvetinen ja lähdevaikutteinen järvi. Vuosikymmenien ajan jatkunut rehevöityminen ja sen seurauksena lisääntyneet sinileväkukinnat ja veden samentuminen ovat haitanneet järven virkistyskäyttöä. Järveä on vuosien saatossa mm. hoitokalastettu ja hapetettu. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeessa – jota rahoittivat Hormajärvi-yhdistys ry sekä Uudenmaan ELY-keskus – toteutettiin nykyisen Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelman toimenpidesuosituksia. Hankkeen toimenpiteet muodostivat kolme osakokonaisuutta: hoitokalastuksen vaikutusten arvioinnin, syvännehapetuksen vaikutusten arvioinnin sekä tarkastelun ulkoisen kuormituksen hallinnan parantamisesta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet