Kyllä, Sinäkin voit vaikuttaa vesiemme tilaan!

Tavallisen kansalaisen näkökulmasta vesiensuojelu niveltyy tiiviisti yleiseen ympäristönsuojeluun. Suojelet vesistöjä ja pohjavesiä tekemällä systemaattisia valintoja ja pieniä tekoja jokapäiväisessä arjessa sekä säilyttämällä valppaan, valveutuneen ja sitoutuneen asenteen.

Voit toimia aktiivisesti oman alueesi vesien ja ympäristön suojelun puolesta osallistumalla erilaisten yhdistysten toimintaan. Seuraa vesien tilaa Vesientila-sivustolla ja jos haluat toimia oman lähivetesi puhtauden puolesta, tutustu ja liity vesistökunnostusverkostoihin.

Länsi-Uudellamaalla on toiminut jo vuodesta 2016 Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto, joka kokoaa yhteen alueen vesistötoimijat. Lue lisää ja liity mukaan!

Ohessa vinkkejä vesistöjä suojeleviin tekoihin jokaiselle

 • Lajittele ja kierrätä asianmukaisesti äläkä laita vessanpönttöön viemärijärjestelmään kuulumatonta materiaalia. Näin haitalliset aineet eivät pääse esim. jätevesien mukana vesistöihin.
 • Toimita ongelmajätteet, kuten paristot, öljyt ja liuotinpohjaiset maalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja lääkkeet apteekkeihin. Siten haitalliset aineet eivät pääse esim. jätevesien mukana vesistöihin tai pilaamaan pohjavettä.
 • Käytä mahdollisimman ympäristöystävällisiä pesuaineita (siivous, astian- ja pyykinpesu) ja pese mattosi niille erikseen rakennetuilla pesupaikoilla siten, että pesuvedet eivät päädy vesistöön. Näin et turhaan lisää vesistöjen kuormitusta pesuaineiden sisältämien ravinteiden ja muiden kemiallisten aineiden muodossa.
 • Vältä kertakäyttöisiä tuotteita, säästä paperia ja vähennä tulostamista – luonto ja vesistöt kiittävät. Uusien tuotteiden valmistamiseen tarvitaan paljon luonnonvaroja ja energiaa.
 • Pidä moottoriajoneuvosi – niin autot kuin veneetkin – huollettuina ja kunnossa. Pese ajoneuvosi niille erikseen järjestetyissä pesupaikoissa, varsinkin jos käytät pesussa pesuaineita tai kemikaaleja. Muutoin ravinteet ja kemikaalit voivat päätyä joko vesistöihin tai imeytyä pohjavesiin.
 • Säästä sähköä ja vettä. Sähkön tuotannolla on moninaisia ympäristövaikutuksia; jo pelkästään voimalaitoskoneistojen jäähdyttäminen kuluttaa paljon puhdasta vettä. Vedenkin säästäminen on tärkeää, vaikkei meillä Suomessa siitä pulaa olekaan. Kaikki viemäriverkostoon päätynyt vesi on puhdistettava ennen kierrättämistä – likaisuusasteesta riippumatta.
  • Peseydy suihkussa ripeästi ja sulje hana saippuoimisen ajaksi.
  • Valitse energian- ja vedenkäytöltään tehokkaita kodinkoneita.
  • Älä pese vajaita koneellisia.
  • Kerää sadevesi talteen kasteluvedeksi.

Ilmastonmuutoksen vääjäämätön eteneminen on tehnyt ympäristöystävälliseen arkeen sitoutumisesta aina vaan tärkeämpää. Ole sinäkin aktiivisesti mukana!