Valitse sivu

Hola Lake Länsi-Uusimaa

Hola Lake Länsi-Uusimaa 2017–2019

Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanketta toteutettiin vuosina 2017–2019. Hankkeessa vahvistettiin paikallisten toimijoiden osallistumista järvikunnostukseen, tuettiin kotimaisen kalan käyttöä ja kartutettiin tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Kohdejärvinä olivat Hiidenvesi, Lohjanjärvi ja Vihdin Enäjärvi. Hankkeessa LUVYn paikallisena yhteistyökumppanina toimi Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys Vesy ry. Hanke liittyi kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen, joka toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja Pyhäjärvi-instituutin Hola Lake -hankkeiden sekä Ruotsin Osbyn kunnan kanssa.

Puumannin laavulla kalaruokapäivä ulkoilmassa toukokuussa 2019.

Läntisellä Uudellamaalla on pitkät vesien hoidon perinteet: alueen monipuolisia vesistöjä on hoidettu kymmeniä vuosia ja hoitotyöt ovat tuottaneet monin paikoin myös hyviä tuloksia. Järvivesien laadussa on kuitenkin edelleen parannettavaa, koska vesien ekologinen tila ei ole kaikkialla hyvä, eivätkä virkistyskäyttömahdollisuudet mm. leväkukintojen tai umpeen kasvamisen vuoksi vastaa käyttäjien odotuksia. Alueen vesistöillä on suuri merkitys asukkaiden ja kesävieraiden arjessa, ja niillä olisi myös potentiaalia tuottaa runsaasti lähiruokaa luonnonkalan muodossa. Vesien runsaudesta huolimatta suomalaisten syömästä kalasta ainoastaan vajaa 30 % on kotimaista kalaa ja tästäkin suurin osa on viljeltyä.

Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeessa pureuduttiin järvienhoidon kalastolliseen näkökulmaan. Hanke tarjosi apua kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa ja käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä selvitettiin uhanalaisen ankeriaskannan tilaa ja Vihdin Enäjärvellä vahvistettiin petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita. Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanke täydensi osaltaan yhteistyöhankkeen ”HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” tuloksia. Yhteistyöhankkeen muut kumppanit pureutuivat ulkoisen kuormituksen vähentämiseen, vesikasvillisuuden hoitoon sekä planktonyhteisöiden merkitykseen vedenlaadulle.

Hankkeessa koottiin interaktiivinen tarinakartta joka esittelee sanoin, kuvin, kartoin sekä videoin hoitokalastuksen perusteet ja lähtökohdat sekä menetelmät ja tavoitteet.
Lisätietoa löydät tarinakartan tiedotteesta >>

Tarinakartta: Hoitokalastus järven kunnostuksessa

Hola Lake Länsi-Uusima -hanke sai osarahoituksen Maaseudun kehittämisrahastosta Ykkösakseli ry Leader-toimintaryhmältä. Euroopan unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Vihdin vesistöpäivät 12.11.2022

Vihdin vesistöpäivät 12.11.2022

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan hoitokalastus-teeman pariin Vihdin vesistöpäiville kolmen vuoden tauon jälkeen lauantaina 12.11.2022 klo 9.30–14. Tapahtuma järjestetään Vihdin Kunnantalolla (Asemantie 30, 03100 Nummela). 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet