Valitse sivu

VALUME

VALUME – Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla 2021–2022

VALUME-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla. Vihdissä rakennetaan kaksi kosteikkoa sekä putkipato ja pohjakynnys. Kirkkonummella tehdään vesienhallintasuunnitelma ja parannetaan vesiensuojelurakenteita.

LUVYn koordinoima hanke lisää eri toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä ja kartoittaa myös tulevia yhteistyömahdollisuuksia.

Tavoitteet: kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus kolmessa pilottikohteessa, verkostoyhteistyön vahvistaminen, opintoretket

Aikataulu: 2021–2022

Rahoitus: 258 800 €

Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Siuntionjoki 2030 -vesistövisio, Hiidenveden kunnostus-hanke*

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Muut toimijat: Kirkkonummen kunta, Vihdin kunta

*VALUME-hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vihdissä on tehty tarkastelut metsätalouden vesiensuojeluratkaisujen sopivuudesta eri valuma-alueille

Vihdissä on tehty tarkastelut metsätalouden vesiensuojeluratkaisujen sopivuudesta eri valuma-alueille

VALUME-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä. Vihdissä sijaitseville pilottikohteille, Maasojan ja Ison Myllylammen valuma-alueille valmistui vesiensuojelurakenteita vuonna 2022. Samalla niille laadittiin valuma-aluetasoiset tarkastelut, joissa esitellään keinoja valuma-alueilla syntyvän vesistökuormituksen vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet