Välj en sida

VALUME

VALUME – Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden 2021–2022

Inom VALUME-projektet planerar och förverkligar man åtgärder kring jord- och skogsbrukets vattenhushållning i västra Nyland. I Vichtis bygger man två våtmarker samt en rördamm och en bottentröskel. I Kyrkslätt gör man upp en vattenhushållningsplan samt förbättrar vattenskyddskonstruktioner.

Projektet som koordineras av LUVY ökar nätverkssamarbetet mellan olika aktörer samt kartlägger även kommande samarbetsmöjligheter.

Målsättning: planering och förverkligande av restaureringsåtgärder vid tre pilotobjekt, stärkande av nätverkssamarbetet, studie-exkursioner

Tidtabell: 2021–2022

Finansiering: 258 800 €

Finansiärer: Norra Österbottens NTM-central, Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen, Hiidenvesi restaureringsprojekt

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Övriga aktörer: Kyrkslätts kommun, Vichtis kommun

VALUME-projektet finansieras av Hiidenvesi restaureringsprojekt samt via Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppis. Avtalsfinansiärer inom Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Projektet finansieras av jord- ock skogsbruksministeriet och miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administreras av Norra Österbottens  NTM-central.

I Vichtis har man granskat hur skogsbrukets vattenskyddslösningar lämpar sig för olika avrinningsområden

I Vichtis har man granskat hur skogsbrukets vattenskyddslösningar lämpar sig för olika avrinningsområden

I VALUME-projektet planerade man och förverkligade man vattenhanteringslösningar för jord- och skogsbruket. Vid pilotområdena i Maasojas och sjön Iso Myllyampis tillrinningsområden i Vichtis färdigställdes vattenskyddskonstruktioner år 2022. Samtidigt uppgjorde man granskningar av dem på tillrinningsområdesnivå, där man presenterar olika sätt för att i framtiden minska den belastning, som bildas i tillrinningsområdena.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet