Välj en sida

Effektiverat fiske i Enäjärvi

Utvecklandet av restaurerandet av näringskedjan 2022–2024 – som pilotområde sjön Enäjärvi i Vichtis

Restaureringen av bäringskedjan dvs. vårdfisket, är i en central roll då det gäller att minska den inre belastningen i Enäjärvi. I restaureringsplanen för Enäjärvi har man noterat ett stort behov av en betydande effektivering av vårdfisket.

Inom projektet Effektiverat fiske i Enäjärvi kommer man att utveckla vårdfiskeprocessen som en kombination av många aktörer och metoder så, att man skall kunna uppnå de fångstmålsättningar, som man via beräkningar har fått fram för skedet med effektiverat fiske i Enäjärvi sjö. Under projektets gång följer man med vattenkvaliteten och djurplanktonen samt uppskattar det effektiverade fiskets inverkan som en restaureringsåtgärd i Enäjärvi sjö. Samtidigt utökar man ytterligare kunskapen om fiskbeståndets uppbyggnad samt preciserar målsättningen för den avlägsnade fångsten.

LUVY koordinerar forsknings och utvecklingsprojektet, i vilket man inkluderar entreprenörerna i utvecklandet av den omfattande vårdfiskeprocessen.

Målsättning: Att förverkliga ett treårigt effektiverat fiske som en kombination av flera olika metoder, att utveckla vårdfisket tillsammans med de olika aktörerna speciellt då det gäller dikesfisket och fisket under den kalla årstiden, utveckla och beskriva vårdfiskeprocessen samt skapa en modell för förverkligandet av motsvarande projekt, följa med effekterna samt en öppen information gällande projektet.

Projektet effektiverat fiske i Enäjärvi sjö är en del av programmet ”Vi räddar Östersjön från å till å – med Sjundeå å 2030”, som pilotområde, där man minskar Sjundeå å:s belastning på Östersjön betydligt genom att inleda ett omfattande restaureringsarbete i källvattendragen.  Projektet förverkligas i tätt samarbete med föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry. Bland projektets finansiärer finner man även flera företag som verkar i området, och man letar hela tiden efter nya samarbetspartners.  Ta modigt kontakt om du vill stöda restaureringsarbetet i Sjundeå å och piloten i källvattendragen.

Tidtabell: 2022–2024

Finansiering: 798 750 €

Finansiärer: Projektet Effektiverat fiske i sjön Enäjärvi finansieras under åren 2022–2024 av finansiärerna för visionen Sjundeå å 2030 Från källsjöarna till havet -piloten: Vichtis kommunföreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ryYara Suomi OyPrysmian Group Finland OySuur-Seudun Osuuskauppa SSO, OP Nyland samt övriga kommuner i avrinningsområdet som finansierar visionen för Sjundeå å 2030 och Rosk’n Roll Oy Ab. År 2022 deltog också Wärtsilä Oy i finansieringen. Miljöministeriet finansierar projektet Effektiverat fiske i Enäjärvi med 60 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram under åren 2022–2024. 

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Med våren kommer fisket med ryssjor till sjön Enäjärvi i Vichtis – kom med och vårdfiska 

Med våren kommer fisket med ryssjor till sjön Enäjärvi i Vichtis – kom med och vårdfiska 

Isen har gått i sjön Enäjärvi i Vichtis, så nu är det igen dags att lägga ut ryssjorna. Fisket förverkligas på samma sätt som under tidigare år under ca två månaders tid. Ryssjorna lades ut ungefär vid medlet av april, och under vecka 17 har man kommit i gång med vittjandet av dem. Fångsten fortgår under perioden maj-juni. Jomiset Oy ansvarar för ryssjefisket. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet