Välj en sida

Laxfiskarna till Karisån 2030

Svartåns fiskvägsräknare

Under åren 2018–2019 byggde man fiskvägar vid Svartåns två nedersta kraftverksdammar i Åminnefors och Billnäs. De öppnades i maj 2020 och i och med det öppnade man vandringsförbindelsen från havet till Svartåns huvudfåra samt dess sidobäckar.

Man har uppgjort en uppföljningsplan för fiskvägarna som godkänts av fiskerimyndigheterna och enligt den följer man med mängden fisk som använder fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs.

Uppföljningen görs med en VAKI-fiskvägsräknare vars funktion baserar sig på infrarött ljus och i anslutning till räknaren installerades en videokamera. Med VAKI-räknaren kan man effektivt följa med fiskarnas mängd, storlek, färdriktning och tidpunkt. Under vissa förhållanden kan man på basen av den bild som fiskvägsräknaren gör till och med bestämma fiskarnas art, men identifieringen av arterna säkras vid behov med hjälp av videobilden.

I grafen kan du se hur mycket fisk som stigit i fiskvägen:


Några tiotal stora laxar och öringar stiger årligen upp i Svartån. Med hjälp av VAKI-räknaren får man information om fiskarnas storlek och med hjälp av videokameran kan man identifiera arten. Till vänster en lax och till höger en öring som vandrar upp via fiskvägen i Åminnefors.

Om resultaten från de tidigare vandringsuppföljningarna i Svartån kan du läsa i forskningsrapporterna:

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Annika Söderholm-Emas

Annika Söderholm-Emas

områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har från Nylands NTM-central erhållit finansiering för nya vattenskyddsprojekt till ett belopp av 602 880 euro. Finansieringen gör det möjligt att fortsätta med vattenskyddet och vattendragsrestaureringarna på många områden, där man redan har utfört mycket arbete. Kontinuitet är viktigt, eftersom man inte genast ser effekterna av vattenskyddsarbetet utan det ses först som ett resultat av långsiktigt arbete.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet