Valitse sivu

Julkaisu 1/2021

Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon, Åminneforsiin ja Billnäsiin, rakennettiin kalatiet vuosina 2018–2019. Ne avattiin toukokuussa 2020, mikä palautti vaellusyhteyden mereltä Mustionjoen pääuomaan ja sen sivupuroihin.

Kalateille on laadittu kalatalousviranomaisen hyväksymä seurantasuunnitelma. Sen mukaisesti vuonna 2020 tavoitteena oli seurata Åminneforsin kalatietä käyttävien kalojen määrää ja lajijakaumaa sekä arvioida niiden perusteella paitsi kalatien toimivuutta, myös eri seurantamenetelmien toteuttamismahdollisuuksia.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toteutti Raaseporin kaupungin tilauksesta Mustionjoen Åminneforsin kalatien seurannan vuonna 2020. Seuranta toteutettiin infrapunavaloon perustuvalla VAKI-kalalaskurilla (21.5-27.11) ja laskurin yhteyteen asennetulla videokameralla (26.8-27.11). VAKI-laskurilla seurattiin kalojen määrää, kokoa, kulkusuuntaa ja ajankohtaa. Videokuvan avulla tunnistettiin kalalajeja. Lisäksi seurantalaitteiden huollon ja kalatien tyhjentämisen yhteydessä kalatie tarkastettiin säännöllisesti.

Seurantakauden aikana kalatiestä tehtiin havaintoja kymmenestä lajista: lohi, taimen, vimpa, särki, salakka, pasuri, ahven, lahna, kivisimppu ja nahkiainen. VAKI-laskurilla tehtiin havainto 2231 kalasta, joista 73% kulki laskurin läpi ylävirtaan. Toukokuu oli koko seurantakauden vilkkain kuukausi. Myös kesäkuun alkupuoli oli kalatiellä vilkas aina kuun puoliväliin asti, mutta sen jälkeen havaintojen määrä laski huomattavasti. Alkukesän havainnoista suurin osa oli mahdollisesti vimpoja, sillä niiden todettiin myös kutevan kalatien luonnonkivipohjalla.

Lohikaloista, lohesta ja taimenesta, tehtiin 42 havaintoa. Videokuvan avulla todennettiin 21 lohikalaa, 2 taimenta ja 19 lohta. Vaellussiikaa ei odotuksista huolimatta kalatiellä havaittu. Suurin osa lohikalahavainnoista tehtiin elo-syyskuun aikana.

Yleisesti, tulosten perusteella Åminneforsin kalatien voidaan todeta toimivan: kalat löytävät kalatien, hakeutuvat sinne ja läpäisevät sen. Kalatie toimii myös lisääntymisalueena vimpalle. Vuonna 2021 kalatieseurantaa jatketaan suunnitellusti Åminneforsin kalatiellä sekä VAKI-laskurilla että videokuvauksella.