Valitse sivu

Raportti 78/2020

Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen tavoitteena on järven hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä. Hankkeessa toteutetaan Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelmassa (Liljendahl 2018) esitettyjä toimenpiteitä vuosina 2020–2022 painottaen erityisesti kunnostustoimenpiteiden vaikutusten todentamista. Yksi hankkeen toimenpiteistä (osahankkeista) on hoitokalastuksen vaikutuksen arviointi, jossa selvitetään hoitokalastuksen vaikutuksia järven tilaan ja ravintoverkon rakenteeseen sekä tarkennetaan ja tehostetaan kohdennetusti ravintoverkkokunnostuksen jatkoa Hormajärven kunnostuskeinona.

Vuonna 2020 yhtenä hoitokalastuksen vaikutusten arviointi -osahankkeen toimenpiteenä oli Hormajärven kalaston rakenteen selvitys verkkokoekalastuksin. Kalastus toteutettiin käyttämällä standardia NORDIC-verkkokoekalastusta (standardoitu näytteenottomenetelmä, SFS 14757). Tässä raportissa esitetään koekalastuksen tulokset ja arvioidaan järven kalakantaa ja mahdollista hoitokalastustarvetta tulosten perusteella. Kalastusten maastotöistä vastasivat tutkimusavustaja Lauri Lukka ja vesistöasiantuntija Jorma Valjus. Koekalastusten maastotöihin osallistuivat myös Hormajärvi-yhdistys ry:n aktiivisia jäseniä sekä Ammattiopisto Livian kalatalouden opiskelijoita lehtori Arto Katajamäen johdolla.