Valitse sivu

Hiidenveden kunnostus

Toimenpiteet

Hiidenveden kunnostuksen viisi strategista päämäärää

1. Pitkäjänteinen toiminta ja lisäresurssien hankinta:

Hankekaudella lisärahoitusta saaneet teemahankkeet ja rahoittajat:

2. Vesistön veden laadun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen:

3. Seurannasta ja kartoituksesta tietoa kunnostustyöhön:

 • Vedenlaadun kartoittaminen ja seuranta
 • 3D-virtaamamallinnus ruoppauskunnostuksen vaikuttavuuden selvittämiseksi
 • Kuormitusselvitykset
 • Kosteikkojen toimivuuden seuranta
 • Kalaston tilan seuranta
 • Hiidenveden hoitokalastusselvitys
 • Ravintoverkkoseurannat, mm. Sulkasääski,
 • Kuhan ja hauen ravinnonkäyttötutkimukset

4. Aktiivinen tiedottaminen ja verkostoyhteistyö:

 • Tiedotteet, julkaisut ja raportit
 • Verkkosivut ja sosiaalinen media
 • Hiidenvesi-ilta
 • Seminaarit, messut ja pellonpiennartilaisuudet
 • Paikallisten suojelu- ja kyläyhdistysten tilaisuudet

5. Ammattimainen koordinointi ja yhteistyö alan asiantuntijoiden kanssa:

 • Ohjausryhmän työskentelyn koordinointi
 • Uusien hankkeiden valmistelut ja rahoitushaut
 • Osallistuminen valtakunnallisen vesiensuojeluyhteisön toimintaan
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet