Valitse sivu

LUUVIRSU

LUUVIRSU – Virtavesiluonnon suojelu, kunnostaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen Länsi-Uudellamaalla 

LUUVIRSU on yleishyödyllinen hanke, joka edistää virtavesiluonnon monimuotoisuuden ja virtavesiekosysteemin toiminnan palautumista vesienhoidon toimenpideohjelman 2022–2027 mukaisilla kohteilla Länsi-Uudenmaan vesistöissä. Samalla hanke edistää kuntien yhteisten Siuntionjoen- ja Lohikalat Karjaanjokeen vesistövisioiden mukaisia tavoitteita. 

Hankkeessa toteutetaan virtavesien inventointia, kunnostusta ja vaellusesteiden poistamista. Kunnostuksia suunnitellaan ja toteutetaan osavaluma-aluekohtaisesti ja ottaen kattavasti huomioon virtavesiluonnon sekä veden viivyttämisen, tilan parantamisen ja kuormituksen vähentämisen. Lisäksi toimenpiteisiin kuuluu hankkeen toteuttamisen vaikutusten seuranta esimerkiksi sähkökoekalastamalla tai pohjaeläintarkkailuin.  

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa virtavesiä Uudenmaan maakunnan länsiosissa toteuttamalla Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa 2022–2027. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa uhanalaisten lajien, kuten taimenen ja jokihelmisimpukan elinolosuhteita ja mahdollistaa lajien luontainen elinkierto. Samalla hankkeessa jaetaan ja jalkautetaan tietoa ja osaamista valuma-alueiden toimijoille.  

Aikataulu: 2022–2024 

Rahoitus: 554 000 €

Rahoittajat: LUUVIRSU-hanketta rahoittavat alueellisten visioiden Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio sekä Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta vesistöalueiden kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio, Loppi ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024. 

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) 

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Joonas Tammivuori

Joonas Tammivuori

Position

ympäristöasiantuntija
hankekoordinaattori
joonas.tammivuori@luvy.fi
050 326 3302

Lue lisää Joonaksesta

Stora Lonoks-ilta 30.5.2024  

Stora Lonoks-ilta 30.5.2024  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) kutsuu kaikki Stora Lonoksin lähialueen maanomistajat, asukkaat ja muuten asiasta kiinnostuneet keskustelemaan järven tuoreesta kunnostussuunnitelmasta, linnustosta, virtavesikunnostuksista, sekä mahdollisista muista kunnostustoimista.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet