Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n historiaa

LUVYn historiaa –  yli 40 vuotta vesiensuojelua

Julkaisemme LUVYn yli 40-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi yhdistyksen historiaa verkkosivuillamme. Verkkohistoriikki täydentyy vähitellen aihe aiheelta. Historia perustuu yhdistyksen arkistoaineistoon, toiminnassa mukana olleiden eri henkilöiden haastatteluihin sekä lehdistön uutismateriaaliin. Kuvat ovat peräisin yhdistyksen arkistosta. Historian kokoamistyöstä vastaa lohjalainen tutkija Torsti Salonen.

Yhdistys perustettiin 27.8.1975 ja se aloitti toimintansa Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon tiloissa. Yhdistystä perustettaessa keskeisellä sijalla oli ratkaista alueen kuntien ja teollisuuden vesiensuojelun edistämisen ja tutkimuksen tarpeet. Näitä olivat mm. jätevedenpuhdistamoiden vesiensuojelutyön tukeminen ja vesistöjen ja merialueiden seuranta.

1980-luvulla yhdistys muutti Lohjan kaupungintalon viereen ”Pikku-Monkolaan”.

1990-luvulla toimintaan tuli mukaan aiempaa enemmän myös muita ympäristönsuojelun konsultointeja kuten ilmansuojeluun ja jätehuoltoon liittyviä tehtäviä ja yhdistyksen nimi muutettiin Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistyksestä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ksi.

Tultaessa 2000-luvulle hankkeet ja vesien kunnostustoiminta on kasvanut merkittäväksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Toiminnan edelleen laajentuessa muutettiin vuoden 2011–2012 vaihteessa Länsi-Louhenkadulle Liikuntalinnan tiloihin.

Yhdistyksen toiminnanjohtajat
 • DI Stig Lönnqvist (1975–1994)
 • FM Juhani Ilmola (1995–1996)
 • FT Pekka Ihalainen (1997–2006)
 • MMM Jaana Pönni (2006–)

Historiikki

Ensimmäiseksi julkaistava osuus kertoo yhdistyksen perustamisesta sekä toiminnan aloittamisesta.

 1. Läntisen Uudenmaan vesiensuojelu käynnistyy
  1. Vesiensuojelun varhaisvaiheita
  2. Vesiensuojeluyhdistyksen perustaminen
  3. Alueellien ja aatteellinen kattavuus
  4. Toiminnan eri muodot käynnistyvät
  5. Läntisen Uudenmaan vesistöjen tutkiminen laajenee

Juhlavuosien materiaalit

Stora Lonoks-ilta 30.5.2024  

Stora Lonoks-ilta 30.5.2024  

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) kutsuu kaikki Stora Lonoksin lähialueen maanomistajat, asukkaat ja muuten asiasta kiinnostuneet keskustelemaan järven tuoreesta kunnostussuunnitelmasta, linnustosta, virtavesikunnostuksista, sekä mahdollisista muista kunnostustoimista.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet