Valitse sivu

LUVY 40 vuotta

Ole selvillä vesistä — tule messiin!

LUVY järjesti 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi kolme juhlaseminaaria, joiden tavoitteena oli vahvistaa Länsi-Uudenmaan vesiensuojelun yhteistä tahtotilaa.

Ole selvillä vesistä – tule messiin palauttamaan lohikalat Karjaanjokeen!

19.11.2015, Mustion Linna

Mustion Linnaan 19.11. kokoontuneet tutkijat, asiantuntijat ja virkamiehet ilmaisivat yhteisen tahtotilan Karjaanjoen kalateiden rakentamiseen, lohikalojen palauttamiseen ja raakkujen tulevaisuuden turvaamiseen.

Tilaisuudessa todettiin, että kalatiet ovat satsaus tulevaisuuteen, työllisyyteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen toteutumista pidettiin aiempaa todennäköisempänä tiivistyneen yhteistyön vuoksi. Karjaanjoen aiemmat vesistötutkimukset antavat hyvän pohjan hankkeen kalateiden ja kunnostuksen suunnittelulle.

Seminaarin ohjelma ja tiivistelmät >>

 • Karjaanjoen vesistöalueen vesivoiman ja kulttuurin historiaa — tutkija Torsti Salonen
 • Karjaanjoen vesistön kalatalouden historiasta — puheenjohtaja Esa Lehtinen, Virtavesien hoitoyhdistys (VIRHO)
 • Selvillä vesistä – vesistötutkijan Karjaanjoki — tutkijat Eeva Ranta ja Ralf Holmberg, LUVY
 • Lohikalat Karjaanjoen vesistössä — tutkija Ari Saura, Luonnonvarakeskus
 • Jokihelmisimpukka Suomessa ja Mustionjoessa — tutkija Panu Oulasvirta, Alleco Oy
 • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnan esittely – toiminnanjohtaja Jaana Pönni, LUVY
 • Lohikalat Karjaajoelle -vesistövision esittely — hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, LUVY
 • Jokainen on kalateiden mahdollistaja – johtaja Riku Eskelinen, EKOenergia
 • Tilaisuuden päätössanat — kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls, Raaseporin kaupunki

Siuntionjoki latvoilta merelle!

14.4.2016, Suitian Linna

Suitian Linnassa, jokireitin varrelle jo 1400-luvulla perustetussa mahtikartanossa, järjestetty kutsuseminaari keskusteli asiantuntijapuheenvuorojen innostamana joen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelu viitoitti tietä Siuntionjoen parhaaksi.

Seminaarin ohjelma ja tiivistelmät >>

 • Tervetulosanat — toiminnanjohtaja Jaana Pönni, LUVY
 • Tervetulosanat — Henrik Rehnberg, Suitian Linna
 • Seminaarin avaus — puheenjohtaja Arja Alho, Siuntion kunnanvaltuusto
 • Siuntionjoen kulttuurihistoriaa — tutkija Torsti Salonen
 • Siuntionjoen kalastuksen historia ja tulevaisuus — johtava kalatalousasiantuntija Markku Marttinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Vapaaherran elämää – matkailuyrittäjän Siuntionjoki — Henrik Rehbinder, Artalli Oy
 • Terveisiä luontokoulusta — luontokoulunopettaja, Pia Bäckman, Naturskolan Uttern
 • Siuntionjoki ja järvet 40 vuotta tutkimusta — tutkija Aki Mettinen, LUVY
 • Siuntionjoki latvoilta Pikkalanlahteen — tutkija Anu Suonpää, LUVY
 • Siuntionjoen meritaimenen nykytila — hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä, LUVY
 • Jätevesihuollon vaihtoehdot — vesilaitoksen johtaja Tapio Lankinen, Vihdin Vesi
 • Tilaisuuden päätössanat — kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa, Siuntion kunta

Ole selvillä rannikkovesistä – tule messiin!

13.10.2016, Tvärminnen eläintieteellinen asema

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaarisarjan kolmannen kutsuseminaarin teemana olivat rannikkovedet. Seminaari etsi osaltaan ratkaisua professori Alf Norkon puheenvuorossaan tiivistämiin haasteisiin: Miten tutkimuksen pienistä erikoisosaamisen osa-alueista voidaan yhdessä luoda kokonaiskä-sitys siitä, miten meriekosysteemi toimii? Miten ympäröivä yhteiskunta voi toimia niin, että rannikkovesien ja Itämeren hyvä tila saavutetaan.

Seminaarin ohjelma ja tiivistelmät >>

 • Seminaarin avaus — puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt, Hangon ympäristölautakunta
 • 40 vuotta vesiensuojelua — toiminnanjohtaja Jaana Pönni, LUVY
 • Tvärminnen eläintieteellinen asema ja Itämeren tutkimus — johtaja Marko Reinikainen, Tvärminnen eläintieteellinen asema
 • Mitä kuuluu saaristolinnuille? — tutkimusjohtaja Mikael Kilpi, Yrkeshögskolan Novia
 • Jäänmurtajat tarpeettomia – onko tulevaisuuden talvina jäätä Itämeressä? — tutkija Jouni Vainio, Ilmatieteen laitos
 • Direktiivejä, toimenpideohjelmia ja teemavuosia – mutta mistä otetaan puuttuvat tonnit? — erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus 
 • LUVY – jo 40 vuotta rannikkoseurantaa — vesistötutkija Ralf Holmberg, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 • Tiedosta toimeen – esimerkkinä jätevesineuvonta — asiantuntija Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 • Rannikkovetemme – mitä pinnan alla tapahtuu? professori Alf Norkko, Tvärminnen eläintieteellinen asema
Onko jätevesijärjestelmäsi kunnossa? Länsi-Uudellamaalla alkaa tehostettu valvonta  

Onko jätevesijärjestelmäsi kunnossa? Länsi-Uudellamaalla alkaa tehostettu valvonta  

Länsi-Uudenmaan kunnat aloittavat tänä kesänä tehostetun jätevesivalvonnan. Valvonta tullaan toteuttamaan joko valvontakäyntien muodossa tai keräämällä asukkailta jätevesiselvityksiä tarkistettavaksi.  Järjestelmällistä valvontaa on jo aloitettu läntisellä Uudellamaalla Vihdissä.  Muissa kunnissa valvontaa on tehty lähinnä ilmoitusten perusteella. Huolehtimalla jätevesin asianmukaisesti käsittelystä, huolehditaan myös lähivesistöistä. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien valvonta kuuluu kuntien vastuulle. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet