Valitse sivu

Hiidenveden kunnostus

Hiidenveden kunnostus

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Hiidenveden kunnostus -hankkeen tavoite on vähentää järven kiintoaine- ja ravinnekuormitusta, löytää ratkaisuja sisäisen kuormituksen haittojen vähentämiseksi sekä edistää virkistyskäyttöä. Toimenpiteet perustuvat Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelmaan sekä hankesuunnitelmaan.

LUVY koordinoi Hiidenveden kunnostusta. Kunnostusmenetelmiä on räätälöity järven erityispiirteisiin sopiviksi. Raskaan hajakuormituksen vuoksi Hiidenvedellä on oleellista kohdistaa kunnostustoimia erityisesti valuma-alueelle, josta veden tilaa heikentävä ravinteet ja kiintoaineet ovat peräisin. Rehevöitymisestä ja sinilevistä pahiten kärsivät alueet Kirkkojärvi ja Mustionselkä ovat matalien ja kapeiden salmien erottamia altaita, missä myös sisäinen kuormitus on voimakasta. Sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi ja sen aiheuttamien sinilevähaittojen vähentämiseksi selvitetään mahdollisuuksia hoitokalastuksesta ruoppauksiin.

Tavoitteet: vähentää Hiidenveden kiintoaine- ja ravinnekuormitusta, löytää ratkaisuja sisäisen kuormituksen haittojen vähentämiseksi sekä edistää virkistyskäyttöä

Aikataulu: 2022–2027

Hiidenveden kunnostuksesta on tehty 6-vuotinen yhteistyösopimus. Sopimuskumppaneita ovat Vihti, Lohja, Karkkila, Loppi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja LUVY.

Hiidenveden kunnostus -hankkeen toimintaa ohjaa sopimusrahoittajista koostuva ohjausryhmä, joka päättää hankkeen toimista ja rahoituksen kohdentamisesta eri toimenpiteisiin. Vesienhoito- ja kunnostustoimiin hanke saa merkittävästi lisärahoitusta mm. Uudenmaan ELY-keskukselta. Uudenmaan ELY-keskus rahoittaa Hiidenveden kunnostus -hanketta vuosina 2023–2025 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 260 000 € eli 50 % toteutuneista kustannuksista.

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)


Hiidenveden kunnostushankkeen rakentama vesiensuojelukosteikko Lohjan Vasarlassa.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet