Valitse sivu

Raportti a146/2017

Mustionjoen Åminneforsin voimalaitospadon alapuolella tehtiin syksyllä 2016 DIDSON kaikuluotaustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syksyllä jokeen nousevien vaelluskalojen liikehdintää ja aktiivisuutta Mustionjoen alimman voimalaitospadon alapuolella. Tutkimus oli osa FRESHABIT-hankkeen Karjaanjoen kohdealueen toimenpiteitä ’C3 – Mustionjoen (FI0100023) ekosysteemin eheyden parantaminen’.

FRESHABIT-hankeessa on tavoitteena parantaa Mustionjoen tilaa edistämällä kalateiden rakentamista Mustionjoen voimalaitospatoihin. Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden rakentaminen on suunniteltu alkavan vuonna 2018. Alimman voimalaitospadon alla tehdyllä kaikuluotaustutkimuksella oli tavoitteena selvittää jokeen pyrkivien vaelluskalojen määrää sekä vaellusaktiivisuuden ajoittumista.

Tutkimus tehtiin käyttäen DIDSON kaikuluotainta, joka pystyy tuottamaan lähes videokameran tasoista kuvaa, josta kalat voidaan laskea ja mitata. DIDSON- luotaimen tuottama kuva perustuu ultraääneen, joka johdetaan akustisen linssin kautta vedenalaiseen kohteeseen. Luotaimen muodostamasta videokuvasta voidaan erotella sekä ylävirtaan että alavirtaan menevät kalat. Kuvasta voidaan aktiivisuuden lisäksi määrittää myös kalan kokoa. Tässä tutkimuksessa huomioitiin ainoastaan yli 50cm pitkät kalat, jotka jaettiin neljään kokokategoriaan pituuden mukaan; 50-60cm, 60-70cm, 70-80 ja yli 80cm.

Syksyn tutkimusjakson aikana monitoroitiin 44 päivänä kuusi tuntia vuorokaudesta. Tutkimuksen aikana tehtiin yhteensä 548 havaintoa yli 50cm pitkästä kalasta. Havainnoista 306 (56%) tehtiin ylöspäin nousevista kaloista ja 242 (44%) luotauslinjan alaspäin ohittavista kaloista. Aineistosta oli selvästi havaittavissa kalojen ns. jojo-käyttäytymistä eli samat kalat ylittivät luotauslinjan vuoroin ylävirtaan ja vuoroin alavirtaan. Tämän tutkimuksen aineistossa kalojen aktiivisuuden ja voimalaitoksen läpivirtaaman välillä ei havaittu selvää syyyhteyttä.

Kalahavaintoja tehtiin koko tutkimusjakson ajan syyskuun alusta marraskuun alkuun. Kalojen määrä ja aktiivisuus lisääntyivät syksyn edetessä ja korkeimmat vaellusaktiivisuushavainnot tehtiin loka-marraskuun vaihteessa. Tutkimuksen perusteella rakennettavien teknisten kalateiden tulisi olla vesitettynä ainakin syyskuun alusta marraskuun loppupuolelle.