Välj en sida

LUUVIRTA

LUUVIRTA – Västra Nylands strömmande vatten i skick och vandringshindren bort

LUVY koordinerar LUUVIRTA-projektet vars målsättning är att stoppa försämringen av hotade naturtyper i strömmande vatten samt att göra det möjligt för de arters livscykel som de är beroende av. LUUVIRTA fortsätter LUUVIRSU-projektets arbete, som avslutas år 2024 i Karisåns och Sjundeå å:s vattendrag.

Inom projektet planerar man och förverkligar man vattendragsrestaureringar i bäck- och å-områden speciellt i Karisåns och Sjundeå åns vattendrag, man inventerar och avlägsnar eller ändrar vandringshinder till levnadsmiljöer i strömmande vatten och främjar byggandet av fiskvägar vid Svartåns kraftverksdammar. Åtgärder, som ingår är dessutom arbetet med bindandet av intressentgrupperna till strömmande vatten och en mångsidig informationsverksamhet och nätverksarbete, som främjar en positiv inställning till arbetet med strömmande vatten och utvecklandet av kunnandet när det gäller strömmande vatten, förverkligande av åtgärderna och det faktum att målen uppnås.
nom projektet planerar man och förverkligar vattendragsrestaureringar i å- och bäckområden speciellt i Karisåns och Sjundeå-åns vattendrag. Dessutom inventerar och avlägsnar eller ändrar man vandringshinder till strömmande vatten levnadsmiljöer.

Målsättningar: Projektets allmänna mål är, att främja målsättningarna i EU:s vattenpolitiska ramdirektiv för att uppnå ett gott tillstånd i vattendragen. Projektets mål är speciellt att förbättra naturtillståndet i de strömmande vattendragen i den västra delen av landskapet Nyland i enlighet med åtgärdsprogrammet för vattenvården 2022–2027. Åtgärder, som kan förverkligas är speciellt restaureringar av levnadsmiljöer och åtgärder som underlättar fiskens vandringar, vilket är speciellt omnämna i programmet, samt de förundersökningar och uppföljningsundersökningar samt den informationsverksamhet och nätverksarbete som stöder detta.

Tidtabell: 1.1.2024–31.10.2026

Finansiering: 406 000 €

Finansiärer: Projektet LUUVIRTA finansieras genom de regionala visionerna Laxfiskarna till Karisån 2030 och En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 samt Hiidenvesi restaureringsprojekt av vattendragsområdenas kommuner Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå, Loppis och Ingå. Dessutom finansieras projektet för Hiidenvesi restaurering av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Karisåns fiskeriområde. Miljöministeriet finansierar projektet LUUVIRTA till 50 % av de förverkligade kostnaderna under åren 2024–2026 via vattenskyddets effektiveringsprogram.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf ry (LUVY)

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Joonas Tammivuori

Joonas Tammivuori

Position

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har från Nylands NTM-central erhållit finansiering för nya vattenskyddsprojekt till ett belopp av 602 880 euro. Finansieringen gör det möjligt att fortsätta med vattenskyddet och vattendragsrestaureringarna på många områden, där man redan har utfört mycket arbete. Kontinuitet är viktigt, eftersom man inte genast ser effekterna av vattenskyddsarbetet utan det ses först som ett resultat av långsiktigt arbete.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet