Välj en sida

Mera effekt i vattenvården via nätverk

Vattennätverken – samarbete för bättre vatten 2019–2020

LUVY deltog i projektet Mera effekt i vattenvården via nätverk, där man utvecklade verksamheten i de regionala och lokala vattenvårdsnätverken i norra Österbotten och västra Nyland. Projektets målsättning är:

  • att utveckla och aktivera vattenvårdsnätverk inom såväl landskapen som inom olika områden
  • utöka de lokala restaureringsoperatörernas samarbete
  • finna finansiering för en kontinuerlig nätverksverksamhet
  • utveckla vattendragsrestaurerarens karttjänst till ett verktyg och en informationskanal för nätverksoperatörerna.

Projektet förverkligade av ProAgria Uleåborg, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus, Västra Nylands vatten och miljö rf, Finlands miljöcentral och norra Österbottens NTM-central. Projektets verksamhetsperiod var 2019–2020. Projektet fick vatten- och havsvårds spetsprojektsfinaniering från miljöministeriet och förverkligar regeringens spetsprojekt Cirkulärekonomins genombrott och ibruktagande av rena lösningar.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet