Välj en sida

Tjänster

LUVYs undersöknings- och sakkunnigtjänster

LUVY erbjuder olika miljörelaterade undersöknings- och sakkunnigtjänster inom västra Nyland. Vi undersöker såväl yt-, grund som avloppsvatten samt utför i betydande omfattning biologiska undersökningar gällande allt från bottendjur till fisk. Vi utför även undersökningar rörande avstjälpningsplatser samt mark- och sedimentundersökningar samt uppgör miljötillståndsansökningar.

När det gäller kunskaperna om vattendragen inom vårt område är vi överlägsna – vi har utfört undersökningar av varierande omfattning i västra Nyland redan i över 40 år. Beställ undersökningarna gällande vatten från ditt eget områdes sakkunniga!

Vi har erfarenhet av kundgrupper med mycket varierande behov – våra kunder utgörs av såväl områdets kommuner, industrin, företag som skyddsföreningar och även privata kunder. Vi skräddarsyr alltid undersökningarna så, att de motsvarar kundens behov – från oss får du alltid de tjänster du önskar, allt från uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser och rapportering.

Tjänsterna produceras av områdets egna erfarna proffs

  • våra certifierade provtagare ansvarar för provtagning av hög kvalitet
  • proven undersöks huvudsakligen i LUVYLab som ägs av föreningen (specialanalyser beställer vi av våra pålitliga underleverantörer)
  • våra erfarna sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten och rapporteringen

Vattendragsundersökningstjänster

Grundvattenundersökningstjänster

Avloppsvattenundersökningstjänster

Fisk- och kräftundersökningar

Biologiska undersökningar

Provtagningstjänster

Övriga undersökningar och tjänster

Nyheter

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Kommunerna i Västra Nyland inleder denna sommar en effektiverad avloppsvattenövervakning. Övervakningen kommer att förvekligas  antingen som övervakningsbesök eller genom att från invånarna samla in avloppsvattenutredningar för granskning. Den systematisk övervakning i Västra Nyland har inletts i Vichtis. I de övriga kommunerna har övervakningen  närmast gjorts på basen av anmälningar. Genom att se till att man har en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet, sköter man också om sitt närvattendrag. Övervakningen av glesbygdens avloppsvattensystem  hör till kommunernas ansvarsområde.   

Även i Västra Nyland lider många vattendrag av övergödning – ett nytt projekt tar sig an slåtterns inverkan samt nyttoanvändning av mörtfisk 

Även i Västra Nyland lider många vattendrag av övergödning – ett nytt projekt tar sig an slåtterns inverkan samt nyttoanvändning av mörtfisk 

Hur och när lönar det sig att sköta stränder? Lönar det sig att slå vattenvegetation eller inte? Hur kan man utnyttja mörtfiskarna, som trivs i strandvattnet, som människoföda? Bland annat på dessa frågor försöker man hitta svar i projektet RANTAKALA, för vilket Leader Ykkösakseli har beviljat ett bidrag på 87 733 € åt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). 

Samkontrollrapporten gällande Hangö havsområde: effekterna av punktbelastningen är små, alger förekom mera än i medeltal

Samkontrollrapporten gällande Hangö havsområde: effekterna av punktbelastningen är små, alger förekom mera än i medeltal

I Hangö havsområde kunde man inte i samband med samkontrollen år 2023 observera effekter av punktbelastning, såsom avloppsvattnen. Oron för Östersjöns och dess kustvattens skick kan emellertid inte förringas, eftersom vattnets kvalitet i havsområdet på basen av kontrollresultaten fortsättningsvis är måttligt eller otillfredsställande. Effekterna av punktbelastningen, som kommer till vattendraget bl.a. via avloppsvattensreningsverken, kontrolleras i obligationskontrollerna. Avloppsvattnen från det omkring liggande samhället och industrin samlas till reningsverken och dessa ansvarar för reningen av vattnen. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligar samkontrollen av de olika aktörerna inom Hangö havsområde. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet