Välj en sida

Tjänster

LUVYs undersöknings- och sakkunnigtjänster

LUVY erbjuder olika miljörelaterade undersöknings- och sakkunnigtjänster inom västra Nyland. Vi undersöker såväl yt-, grund som avloppsvatten samt utför i betydande omfattning biologiska undersökningar gällande allt från bottendjur till fisk. Vi utför även undersökningar rörande avstjälpningsplatser samt mark- och sedimentundersökningar samt uppgör miljötillståndsansökningar.

När det gäller kunskaperna om vattendragen inom vårt område är vi överlägsna – vi har utfört undersökningar av varierande omfattning i västra Nyland redan i över 40 år. Beställ undersökningarna gällande vatten från ditt eget områdes sakkunniga!

Vi har erfarenhet av kundgrupper med mycket varierande behov – våra kunder utgörs av såväl områdets kommuner, industrin, företag som skyddsföreningar och även privata kunder. Vi skräddarsyr alltid undersökningarna så, att de motsvarar kundens behov – från oss får du alltid de tjänster du önskar, allt från uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser och rapportering.

Tjänsterna produceras av områdets egna erfarna proffs

  • våra certifierade provtagare ansvarar för provtagning av hög kvalitet
  • proven undersöks huvudsakligen i LUVYLab som ägs av föreningen (specialanalyser beställer vi av våra pålitliga underleverantörer)
  • våra erfarna sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten och rapporteringen

Vattendragsundersökningstjänster

Grundvattenundersökningstjänster

Avloppsvattenundersökningstjänster

Fisk- och kräftundersökningar

Biologiska undersökningar

Provtagningstjänster

Övriga undersökningar och tjänster

Nyheter

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet