Välj en sida

HOITOKALA II

HOITOKALA II – Projektet effektiverat vårdfiske i Västra Nyland 2024–2025

Inom projektet fortsätter man det effektiverade- och vårdfisket i sjön Enäjärvi i Vichtis samt i de nedanför liggande källsjöarna Poikkipuoliainen, Tervalampi och ja Huhmari (PoTeHu-sjöarna) år 2025. I Poikkipuoliainen fortsätter man den effektiverade fångsten, i Enäjärvi övergår man till upprätthållande vårdfiske. I samtliga sjöar använder man sig av höstfiske med not.

LUVY koordinerar projektet, där man som köptjänst förverkligar utöver det effektiverade vårdfisket och vårdfisket även en uppföljning av vårdfiskets inverkan. I Enäjärvi undersöker man även gösens och gäddans födoanvändning.

Målsättningar: Att år 2025 fortsätta restaureringen av näringskedjorna samt uppföljningen av inverkan i sjöarna Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Tervalampi, och Huhmari. Under år 2024 samlar man in material för undersökningen av gäddans och gösens födoanvändning, som sedan undersöks under år 2025. Samtidigt bestämmer man gäddornas och gösarnas ålder och tillväxt.

Tidtabell: 11/2024 – 3/2026

Finansiering: totalfinansiering 202 000 €

Finansiärer: Projektet HOITOKALA II finansieras av visionen Sjundeå å 2030 via piloten Från källsjöarna till havet vars avtalsfinansiärer är: Vichtis kommun, föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Andelsbanken Nyland, Hotelli Siuntio. Miljöministeriet finansierar projektet åren 2024–2025 med 55 % av projektets förverkligade kostnader med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Betydande finansiering för skyddet och restaureringar av vattnen i Västra Nyland – i de nya projekten restaurerar man strömmande vatten, sjöarnas näringskedjor och tillrinningsområden 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har från Nylands NTM-central erhållit finansiering för nya vattenskyddsprojekt till ett belopp av 602 880 euro. Finansieringen gör det möjligt att fortsätta med vattenskyddet och vattendragsrestaureringarna på många områden, där man redan har utfört mycket arbete. Kontinuitet är viktigt, eftersom man inte genast ser effekterna av vattenskyddsarbetet utan det ses först som ett resultat av långsiktigt arbete.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet