Välj en sida
Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Stora Lonoks i juli år 2022 vid tiden för en vegetationskartering. (LUVY / Heidi Tanttu)  Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inbjuder samtliga markägare, invånare och övriga intresserade inom Stora Lonoks närområde för att diskutera om sjöns färskaste...
Borde vårdfisket i sjön Hiidenvesi inledas på nytt? En ny utredning i ärendet har blivit klar  

Borde vårdfisket i sjön Hiidenvesi inledas på nytt? En ny utredning i ärendet har blivit klar  

Provfiske med not i fjärden Kirkkojärvi på hösten 2023. (Jomiset Oy / Miska Etholén)  Enbart vårdfiske räcker knappast för att dämpa eutrofieringen i sjön Hiidenvesi. Den saken klarnar i den färska vårdfiskeutredningen i Hiidenvesi. För att avlägsnandet av...