Välj en sida

MUSKALAT

MUSKALAT – Svartåns fiskvägsuppföljning, undersökning och utveckling av vandringen nedströms samt återupplivande av vandringsfiskstammarna i Karisåns vattendrag

I MUSKALAT-projektet förverkligar man under åren 2022–2024 uppföljningen av de fiskvägar, som byggts vid kraftverksdammarna i Åminnefors och Billnäs, med hjälp av VAKI-räknare och videokameror samt planerar och förverkligar förbättringsåtgärder med hjälp av vilka man kan med hjälp av styrkonstruktioner göra fiskvägarna mera lockande för fiskarna, undersöker funktionen hos styrkonstruktionerna samt förbättrar vandringsfiskarna tillstånd i Karisåns vattendrag med hjälp av stöd- och returneringsutplanteringar.

Tidtabell: 2022–2024  

Finansiering: 172 714 €  

Finansiärer: Projektets egenfinansiering utgörs av områdets kommuner (Lojo, Raseborg, Vichtis, Högfors och Loppi) samt via LUVYs avtalsfinansiering för Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen 2030 (81 357 €) samt Ekenäs-Pojo fiskeriområde (5 000€). Mot egenfinansieringen har Egentliga Finlands NTM-central beviljat 86 357 € för projektet med medel från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program*.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

*Egentliga Finlands NTM-central koordinerar NOUSU-programmet som koordineras av Jord- och skogsbruksministeriet och som koncentrerar sig speciellt på att förbättra fiskarnas vandringsmöjligheter, avlägsnande av vandringshinder eller ändring av dem så att de lämpar sig för fiskarnas vandring.

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet