Välj en sida

Hola Lake Västra Nyland

Hola Lake Västra Nyland 2017–2019

Hola Lake Västra Nyland var ett allmännyttigt utvecklings- och samarbetsprojekt för vattenvården. Inom projektet stärkte de lokala operatörernas deltagande i sjörestaureringar, stödde användningen av inhemsk fisk samt utökar kunskapen om tillståndet i de utvalda sjöarnas fiskbestånd. De utvalda sjöarna var Hiidenvesi sjö, Lojo sjö,  och Enäjärvi sjö i Vichtis. Projektet förverkligade under åren 2017–2019 och som en lokal samarbetskumpan fungerade föreningen Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys Vesy ry. Projektet sammanhände med det internationella samarbetsprojektet, som förverkligade tillsammans med Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö och Pyhäjärvi-institutets Hola Lake -projekt och Osby kommun i Sverige.

Fiskmatsdagen ute i det fria vid Puumanni-vindskyddet mai 2019.

I Hola Lake Västra Nyland projektet satsade man på vattenvården sett ur ett sjöarnas fiskeperspektiv. Inom ramen för projektet stärkade man de lokala operatörernas deltagande i sjörestaureringarna, stödde användningen av inhemsk fisk samt ökade kunskapen om fiskbeståndens tillstånd i de olika objektsjöarna. Projektet erbjudade hjälp vid tillverkning och användningen av fiskeredskap ss. katsor, behandlingen av fisk samt tillredningen av fiskrätter. I Hiidenvesi och Lojo sjö redde man ut det hotade ålbeståndets tillstånd och i Enäjärvi i Vichtis stärkade man rovfiskbeståndet genom att förbättra gäddans lekförhållanden. Hola Lake  Västra Nyland-projektet kompletterade för sin del resultaten från samarbetsprojektet ”HOLA LAKE – Utvecklandet av den övergripande vården av sjöarna”. Samarbetsprojektets övriga kumpaner fördjupade sig i hur man kan minska den yttre belastningen, vård av vattenvegetationen samt planktonsamhällenas betydelse för vattenkvaliteten.

I projektet publicerade en ny kartberättelse, där man har möjlighet att bekanta sig med vårdfiske i finländska och svenska sjölandskap. Mera information i meddelande.

Rapporter och publikationer

Slutrapporter från Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Pyhäjärvi-säätiö  och Osby kommun i Sverige kan läsas pä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö websidan. Osby kommuns raport på svenska andra på finska.

Evenemang

 

Hola Lake -projekt, fådde delfinansiering från Ykkösakseli och Pomoväst Leader verksamhetsgrupperna inom Lantbrukets utvecklingsfond. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Vichtis vattendragsdagar 12.11.2022 

Vichtis vattendragsdagar 12.11.2022 

Välkommen att lyssna, diskutera och bilda nätverk på Vichtis vattendragsdagar inom temat vårdfiske efter en paus på tre år lördagen den 12.11.2022 kl. 9.30-14. Evenemanget ordnas i Vichtis kommunhus (Asemantie 30, 03100 Nummela). 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet