Välj en sida

Hiidenvesi och Vichtis kyrkoby på försommaren. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Välkommen att lyssna, diskutera och bilda nätverk på Vichtis vattendragsdagar inom temat vårdfiske efter en paus på tre år lördagen den 12.11.2022 kl. 9.30-14. Evenemanget ordnas i Vichtis kommunhus (Asemantie 30, 03100 Nummela). 

Läs mera på finska >>

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.