Välj en sida

Bild: Kartberättelsen är interaktiv och presenterar vårdfiskets grunder och premisser samt mål och metoder i ord, bild och film.

Vi har publicerat en ny kartberättelse, där du har möjlighet att bekanta dig med vårdfiske i finländska och svenska sjölandskap. Du hittar kartberättelsen bakom den här länken på finska och här på engelska.  Det omfattande informationspaketet om vårdfiske som restaureringsmetod för sjöar underhåller i allt från en kvart till flera timmar och går alltid att återkomma till!

Kartberättelsen är interaktiv och presenterar vårdfiskets grunder och premisser samt mål och metoder i ord, bild och film. Med finns många praktiska exempel från västra Nyland, men också från annanstans i Finland samt södra Sverige. Vet du om det någon gång har vårdfiskats i din egen sjö? Och vet du hur stor mängd fisk som genom tiderna sammanlagt har fångats genom vårdfiske i Enäjärvi i Vichtis? Bland annat de här frågorna hittar du svaren på i kartberättelsen!

Alldeles i slutet av kartberättelsen får vi veta om vårdfiskefångstens användning som livsmedel och utsökta matrecept presenteras. i de näringsrika vattnen gömmer sig ett stort och nästan outnyttjat matförråd, från vilket var och en av oss har möjlighet att både tillreda smaklig mat och samtidigt förbättra sjöarnas tillstånd. Man behöver inte alltid ens ta sig längre än till butikens färdigmatshylla för insjöfisk!

Kartberättelsen har utvecklats inom projektet Hola Lake Västra Nyland, vilket hör till det internationella samarbetsprojektet Hola Lake. Fyra regionala aktörer deltar i projektet: Pyhäjärvi-institutet, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö och Västra Nylands vatten och miljö rf. från Finland samt Osby kommun från Sverige.

Västra Nylands vatten och miljö rf. koordinerar projektet Hola Lake Västra Nyland, som avslutas i slutet av år 2019. Projektet har förverkligats i samarbete med projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö och det har delfinansierats av Europeiska landsbygdsfonden via aktionsgruppen Ykkösakseli. Huvudmålsättningarna har varit att stärka de lokala aktörernas medverkan i restaureringen av sjöar, att stöda användningen av inhemsk fisk och att öka informationen om fiskstammarnas tillstånd i vissa sjöar.

Inom projektet har det bland annat ordnats populära kurser i fiskrätter, guidats i vinterfiskets hemligheter och tillverkning av mjärdar samt festats i större grupp på närproducerad fisk under Lojo sjös fiskevenemang. Dessutom har man satt igång en bokförings- och fiskeförfrågan som täcker hela Hiidenvesi sjö, påbörjat en utredning om ålarnas vandring nedför Karisån och främjat rovfiskstammarnas tillstånd i Enäjärvi tillsammans med Siuntionjoen latvavesien suojeluyhdistys, LASY. Under samarbetet mellan projektets finländska och svenska partners har man övergripande studerat olika restaureringsmetoder för sjöar. Samarbetet har gjort det möjligt att bekanta sig med bästa praxis i Finland, Sverige och Estland, och skapat en starkare grund för att ta i bruk och utveckla bästa praxis också i västra Nyland.

Tilläggsuppgifter:

Sini Pöytäniemi
Projektipäällikkö ja paikkatietosuunnittelija
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106