Välj en sida

En spade räcker för att kunna komma igång med att fastställa jormånens skick. (LUVY / Miina Rautiainen)

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) bjuder in alla jordbrukare, markägare och andra av ämnet intresserade till en fältträff på Niemenkylä Gård i Vichtis.

Hiidenvesi restaureringsprojekt möjliggjorde våren 2023 en spridning av kalkstabiliserad näringsfiber på Niemenkylä Gårds åkerskifte. Tillsammans med jordbrukare, specialforskare Tuomas Mattila (STN MULTA-hanke) och gårdsförvaltare Pyry Sammalistonaho inspekterar vi det aktuella åkerskiftets markstruktur samt diskuterar hur vi kan vårda markens bördighet. Mika Malin från Soilfood är också på plats och berättar om den utspridda näringsfiberns egenskaper. Välkommen med för att se vilka effekter näringsfibern har haft på åkerskiftets jordmån!

Tillfället är avgiftsfritt och innehåller en liten servering. Vänligen anmäl dig senast18.7., så vi kan garantera tillräcklig servering.

Vänligen notera att tillfället är finskspråkigt.

Läs mer och anmäl dig med >>

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
tapahtumat@luvy.fi (juni-juli)
044 528 5019 (från och med 6.7.2023)

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.