Valitse sivu

Julkaisu 13/2021

Hiidenveden kunnostus 2016–2021 -hankkeen vuosiraportissa esitellään hankkeen keskeisimmät toimet ja saavutetut tulokset vuodelta 2020. Tuloksia verrataan vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Vuosittaiset Hiidenveden kunnostuksen toimintasuunnitelmat perustuvat laajempaan hankesuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2016–2021. Hankesuunnitelman ovat hyväksyneet hankkeen rahoittajat: Vihti, Lohja, Karkkila, Loppi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Vuonna 2020 Hiidenveden kunnostushankkeessa valmistui neljä uutta kosteikkoa (Vihdin, Lohjan ja Karkkilan alueelle) sekä kaksi kosteikkokunnostusta (Karkkila). Lisäksi laadittiin kaksi uutta kosteikkosuunnitelmaa (Vihti ja Karkkila) sekä kaksi kosteikkokartoitusta (Vihti) ja kunnostettiin kahta kosteikkoa. Hankkeessa toteutettiin rakennekalkin levitykset Hiidenveden valuma-alueella Lohjan Näkkilässä ja Vihdin Vanhalassa osana maanparannusainepilottia (maanparannusaineiden levitykset joudutaan valitettavasti keskeyttämään vuonna 2021 tietoon tulleista uusista säännöksistä). Hiidenveden kunnostushankkeessa laadittiin vuonna 2020 opas hevostalleille sekä toteutettiin tallikohtaista neuvontaa yhdeksälle tallille. Haja-asutuksen jätevesineuvontaa annettiin kahdeksalle kiinteistölle.

Hankkeessa jatkettiin Lohjan Vaanilanlahdella vieraslaji isosorsimon poistopilottia pressutuksilla. Hankkeessa käynnisty myös Hiidenveden ravinnetasetutkimus yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimus jatkuu vuonna 2021. Lisäksi Hiidenveden kunnostushankkeessa toteutettiin selvityksiä valuma-alueen pienemmillä järvillä.

Hiidenveden kunnostushanke teki vuonna 2020 yhteistyötä kuuden eri hankkeen kanssa. Lisäksi valmisteltiin useita uusia rahoitushakuja vesistökunnostukseen ja vesientilan parantamiseen käytettävissä olevien resurssien kasvattamiseksi.