Valitse sivu

Julkaisu 20/2021

Lehmijärvellä koekalastettiin kesällä 2021 osana Hiidenveden kunnostus -hanketta tarkoituksena selvittää järven kalaston rakennetta Lehmijärven kunnostussuunnitelman pohjatiedoksi. Pyyntialueena oli koko järvi, kalastus tehtiin NORDICyleiskatsausverkoilla kolmella syvyysvyöhykkeellä ja verkkoöiden kokonaismäärä oli 36 yötä.

Lehmijärven kokonaisyksikkösaalis vuoden 2021 koekalastuksissa oli 783 g/verkkoyö ja 47 kpl/verkkoyö. Saalis koostui 11 lajista, joista runsaimmat olivat ahven ja särki.

Koekalastusten perusteella Lehmijärven kalaston rakenne on varsin hyvä ja petokalojen (hauen ja ahvenen) määrä riittävä tasapainoisen kalaston ylläpitämiseksi. Myös kalastajien havainnot tukevat arviota hyvästä hauki- ja ahvenkannasta. Istutuksista huolimatta Lehmijärven kuhakanta on vähäinen.

Särkikalojen (lähinnä särki, salakka ja lahna) osuus Lehmijärven kokonaissaaliista oli järvityypille sopivan matala ja kalat melko pienikokoisia. Koekalastuksissa tehtiin myös havaintoja muikusta ja siiasta, joiden kannat lienevät kohtuullisen hyviä.

Kalastomuuttujista (yksikkösaaliin biomassa ja yksilömäärä, särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiintyminen) laskettu ekologisen laatusuhteen lukuarvo osoittaa pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin lukeutuvan Lehmijärven kalaston tilan olevan hyvä.