Valitse sivu

Julkaisu 21/2021
Jorma Valjus

Tjusträskillä koekalastettiin kesällä 2021 osana Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanketta tarkoituksena selvittää järven kalayhteisön rakennetta sekä kalalajien välisiä runsaussuhteita järven kunnostussuunnitelman taustatiedoksi ja ravintoverkkokunnostuksen tarpeen arviointia varten.

Tjusträskin kokonaisyksikkösaalis oli 2 312 g ja 131 kpl verkkoyötä kohden. Sekä paino- että yksilömääräisesti runsain laji oli pasuri. Seuraavaksi yleisimmät lajit olivat salakka, lahna ja särki.

Kalastomuuttujista (yksikkösaaliin biomassa ja yksilömäärä, särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiintyminen) laskettu ekologisen laatusuhteen lukuarvo osoittaa kalaston tyydyttävää tilaa.

Koekalastusten perusteella järven kalakanta on hyvin särkikalavaltainen. Kuhaa järvessä on jonkin verran, suurikokoisempaa ahventa vähän ja haukikantakin lienee kohtuullinen. Petokalat eivät nykyisellään kuitenkaan pysty pitämään kalastoa tasapainossa. Kalaston rakennetta on mahdollista oikaista mm. hoitokalastuksella, voimistamalla petokalakantoja ja kalastuksen säätelyllä.