Valitse sivu

Julkaisu 22/2021
Jorma Valjus

Vikträskillä koekalastettiin kesällä 2021 osana Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanketta tarkoituksena selvittää järven kalayhteisön rakennetta sekä kalalajien välisiä runsaussuhteita järven kunnostussuunnitelman taustatiedoksi ja ravintoverkkokunnostuksen tarpeen arviointia varten.

Vikträskin kokonaisyksikkösaalis oli 2 442 g ja 60 kpl verkkoyötä kohden. Sekä paino- että yksilömääräisesti runsain laji oli pasuri. Biomassalla mitattuna seuraavaksi yleisimmät lajit olivat kuha, ahven ja lahna, kun taas yksilömääräisesti pasurin jälkeen runsaimmat lajit olivat salakka ja ahven.

Kalastomuuttujista (yksikkösaaliin biomassa ja yksilömäärä, särkikalojen biomassaosuus ja indikaattorilajien esiintyminen) laskettu ekologisen laatusuhteen lukuarvo osoittaa kalaston hyvää tilaa.

Vaikka Vikträskissä on koekalastusten mukaan runsaasti kuhaa, oli kesänvanhojen poikasten määrä melko pieni. Ahvenkanta on hyvä ja koostuu myös suuremmista yksilöistä. Särkikalojen biomassaosuus oli hyvällä tasolla, mutta yksilömääräisesti särkikalojen (etenkin pasurin ja salakan) saalisosuus oli selvästi suurempi. Haukia ei koekalastuksissa saatu, ja jos haukikanta on heikko, on riski kalaston särkikalavaltaistumiseen olemassa.

Vikträsk on läheisessä yhteydessä Pikkalanlahteen ja mereltä jokeen nousevien kalojen vaikutus Vikträskin kalaston koostumukseen ja ajalliseen vaihteluun voi olla merkittävä.