Välj en sida

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland.

”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen och kombinera provtagningar. På det sättet får man en helhetsuppfattning om vattenkvaliteten samt ofta även kostnadsinbesparingar, då provtagningar kombineras”, berättar man från föreningen.

Elina Röman, miljöchef i Ingå kommun, säger att vattendragsforskningen inte följer kommungränserna, vilket innebär ett nära samarbete med grannkommunerna.

”Västra Nylands vatten och miljö rf är en partner sedan länge, som hjälper oss med våra lagstadgade undersökningar och handlar i enlighet med hela västra Nylands intresse”, säger Röman inledningsvis.

Läs mera

Färdigheter

Upplagt på

27.1.2021