Välj en sida

Vi värdesätter LUVY som en samlande kraft inom områdets vattenskydd

Sappi Kirkniemis pappersfabrik i Lojo vid södra Finlands största sjö använder vatten på ett ansvarsfullt sätt, minimerar sina vattendragseffekter och har rentav fått erkänsla för det. Samarbetet med LUVY har fortgått i 45 år. Man kan inte tillverka papper utan vatten...

En omfattande uppföljning av vattendragen genom samarbete

Tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf följer Nylands NTM-central med tillståndet i vattendragen och kartlägger mera omfattande helheter. Då det är fråga om skyddet av våra gemensamma vatten, startar allting från en systematisk uppföljning. NTM-centralen...