Välj en sida

En omfattande uppföljning av vattendragen genom samarbete

Tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf följer Nylands NTM-central med tillståndet i vattendragen och kartlägger mera omfattande helheter. Då det är fråga om skyddet av våra gemensamma vatten, startar allting från en systematisk uppföljning. NTM-centralen kompletterar kommunernas egna sjöuppföljningar genom, att bland annat utföra en omfattande växtplanktonuppföljning, berättar överinspektör Jaana Marttila. Fram till år 2015 hade staten egna provtagare, men numera konkurrensutsätts provtagningarna och laboratorieundersökningarna, och man samarbetar även med lokala experter. För NTM-centralen är det viktigt, att samarbetskumpanen känner de lokala vattendragen och att man snabbt och smidigt kan hjälpa även i brådskande situationer.

”Tillsammans med LUVY vet man, att man aldrig blir ensam. Fastän folk byts ut eller att nya person kommer i stället, vet man att det alltid finns någon i huset, som känner områdena.” – Jaana Marttila, Nylands NTM-central

Läs mera på finska

Färdigheter

Upplagt på

10.6.2020