Välj en sida

Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

I Kyrkslätts uppföljningsprogram gällande ytvattnen, ingår 21 sjöar samt havsområdet. Inom ramen för programmet följer man med tillståndet i sjöar och hav med provtagningar det vill säga: belastningen, algsituationen och vattnets kvalitet. Föreningen Tampaajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys kompletterar den uppföljning, som kommunen utför till de delar, som kan anses nödvändigt och utför forskningsarbete tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

“Samarbetet har varit gott och det är viktigt, att kumpanen är en lokal aktör, som känner vattendragen sedan länge.” – Erkki Santala,Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys

Läs mera

Färdigheter

Upplagt på

5.6.2020