Välj en sida
Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

Skyddet av ytvattnen i Kyrkslätt

I Kyrkslätts uppföljningsprogram gällande ytvattnen, ingår 21 sjöar samt havsområdet. Inom ramen för programmet följer man med tillståndet i sjöar och hav med provtagningar det vill säga: belastningen, algsituationen och vattnets kvalitet. Föreningen...