Valitse sivu

Uudenmaan alueen kunnat vastaavat pääosin itse vesistöjensä seurannasta sekä niihin liittyvästä näytteenotosta ja analyyseistä. Yhteistyössä alueellisen ELY-keskuksen kanssa seurataan kuitenkin vesistöjen tilaa ja huolehditaan laajemmin vesien tutkimuksesta. Yhteistyöllä paikallisten vesistöasiantuntijoiden kanssa saadaan kartoitettua enemmän vesistöjä ja tunnetaan laajempia kokonaisuuksia. 

Uudenmaan ELY-keskuksen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö sekä ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen. Kun on kyse vesiensuojelusta, kaikki alkaa systemaattisesta seurannasta alueen joissa, järvissä, merialueilla sekä pohjavesissä.

Tuotamme esimerkiksi laajaa kasviplanktonseurantaa, jonka avulla täydennämme kuntien seurantaa järvillä, kertoo Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Jaana Marttila.

Vuoteen 2015 saakka valtiolla oli omat näytteenottajat, mutta nykyisin näytteenotto ja laboratoriotutkimukset kilpailutetaan, ja yhteistyötä tehdään myös paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:llä on pitkä historia ja erinomainen paikallistuntemus Länsi-Uudenmaan alueen vesistöistä – ja se onkin usein yhteistyön lähtökohta.

Käytämme LUVYä täydentämään tiettyjä seurantatarpeita ja kilpailutuksen kautta tilaamme myös laajempia kokonaisuuksia, kertoo Marttila. 

Teemme Uudenmaan ELY-keskukselle tilauksesta mm. yksittäisiä vesistönäytteenottoja ja otamme samassa yhteydessä kasviplankton- eli levänäytteitä, kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vesistöasiantuntija Tiina Asp.

ELYllä on huomattu, että LUVY on paikallisena toimijana kartalla siitä, mitä läntisellä Uudellamaalla tapahtuu, LUVY myös tietää muutoksista ensimmäisenä ja osaa mennä paikalle keräämään näytteitä. 

Meille on tärkeää, että on sellainen yhteistyökumppani, joka tuntee paikalliset vesialueet ja pystyy auttamaan nopeasti ja sujuvasti kiireellisissäkin tilanteissa, kertoo Marttila.

Paikallinen osaaminen korostuu kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi tulvatilanteissa, jolloin on tärkeää, että ketju toimii alusta loppuun. Me ELYllä raportoimme esimerkiksi häiriötilanteista eteenpäin maa- ja metsätalousministeriöön, jatkaa Marttila.

Uusimaa on alueena laaja ja osaamista tarvitaan, kun seurannassa ovat mukana kaikki alueen joet, purot, järvet ja rannikkovedet aina Hankoniemen pohjoispuolelle asti.

Jos LUVYä ei olisi, kyllä meillä polvet tutisisi, naurahtaa Marttila ja toivoo, että paikallista osaamista voisi tuoda kilpailutustilanteissa vahvemmin esille.

Paikallisen osaamisen lisäksi arvostan myös sitä, että asioita ei tarvitse selittää eikä varmistella, vaan asiat hoituvat aina, jatkaa Marttila.

Olen aina sellaisessa myönteisen odotuksen vallassa, kun ajattelen yhteistyötä LUVYn kanssa, kuvailee työstään innostuva Marttila. Hän kertoo, että tarttuu asioihin mielellään ja odottaa yhteistyötä LUVYn asiantuntijoiden kanssa.

LUVYn kanssa tietää, ettei koskaan jää yksin. Vaikka väki vaihtuisi tai tilalle tulisi uusi henkilö, talosta löytyy aina joku, joka tunteet alueet, päättää Marttila.