Valitse sivu

Raportti a133b/2017
Juha-Pekka Vähä, Anu Suonpää, Jouni Taskinen

Tässä raportissa on esitetty FRESHABIT-hankkeen Karjaanjoen kohdealueen keskeiset tulokset liittyen jokihelmisimpukkaan eli raakkuun. Vuoden 2016 aikana kartoitettiin Mustionjoen (FI0100023) tunnetut raakkuesiintymät Jungarsborgissa, Karjaalla ja Åminneforsissa sekä yritettiin kerätä raakun glokidio-toukkia keinokasvatukseen. Lisäksi etsittiin sähkökalastusten avulla uusia raakkuesiintymiä Karjaanjoen vesistön yläosassa.

Vuoden 2016 kartoitusten tulokset osoittavat että Mustionjoen raakut ovat vähentyneet merkittävästi verrattuna vuoden 2010 kartoituksiin. Jungarsborgissa löydettiin vuonna 2016 3 elävää raakkua kun vuonna 2010 löydettiin 13 yksilöä. Karjaalla raakkuja arvoitiin olevan vuonna 2016 n. 350 yksilöä kun vuonna 2010 arvio vastaavalla laskentatavalla oli 1025 yksilöä. Åminneforsissa, missä sijaitsee Mustionjoen merkittävin raakkuesiintymä, vuonna 2016 raakkuja arvioitiin olevan n. 1 000 yksilöä kun vastaava arvio vuonna 2010 oli n. 2 000 yksilöä.

Syksyn 2016 aikana yritettiin kerätä aikuisista raakuista glokidio-toukkia tuloksetta. Lisäksi raakun isäntäkaloja taimenia ja lohia sumputettiin Åminneforsissa, lohikalojen infektoimiseksi raakun glokidio-toukilla. Yhdeltäkään tutkitulta kalalta ei löydetty glokidioita. Raakkujen huono kunto saattaa olla syynä siihen, etteivät raakut lisääntyneet vuonna 2016. Sen vuoksi Konneveden tutkimusasemalle päätettiin siirtää 110 raakkua pidettäväksi laboratorio-olosuhteissa 4.11.2016. Konnevedellä niiden elinolosuhteita pystytään säätelemään ja niiden riittävä ravinnon saati pystytään varmistamaan. Tavoitteena on elvyttää raakut syöttämällä niitä kasviplanktontiivisteellä (ShellFish Diet 1800 ja Nanno 3600), niin että ne alkaisivat lisääntyä ja tuottaa glokidium-toukkia syksyllä 2017.