Valitse sivu

Julkaisu 21/2022
Erkka Laitinen, Juha-Pekka Vähä

FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa on tutkittu Mustionjoen jokihelmisimpukkapopulaation nykytilaa. Vuonna 2016 raakkujen todettiin olevan huonokuntoisia, minkä vuoksi niitä vietiin Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman kasvatuslaitokseen. Kasvatuslaitoksessa vuosina 2017 tai 2018 kuolleiden jokihelmisimpukoiden (Margaritifera margaritifera) ikää määritettiin sklerokronologisten menetelmien avulla.

Raakun kuorinäytteistä laskettujen vuosilustojen määrä oli keskimäärin 82 kpl ja analysoitujen raakkuyksilöiden keskimääräinen elinikä alle 90 vuotta.

Siihen nähden, että raakku voi elää hyvissä ja häiriintymättömissä olosuhteissa jopa 200-vuotiaaksi, Mustionjoen raakut kuolevat varsin nuorina.

On mahdollista, että Mustionjoen raakkujen heikko elinympäristö lyhentää niiden elinikää.

Raakkujen ikämääritykseen ja tuloksiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Näitä ovat aineiston pieni otoskoko, leikkeiden tekemiseen ja prosessointiin liittyvät tekniset haasteet, raakun kuoren luontainen korroosio sekä tutkijan kokemus, joita myös käsitellään raportissa.