Valitse sivu
This post has no image

Lohjanjärven vesikasvillisuustutkimus vuonna 2009

Tutkimusraportti 217/2010 Lohjanjärven vesikasvillisuustutkimus kuuluu osana järven pistekuormittajien yhteistarkkailuun, joka on alueen jätevesikuormittajien vesioikeudellisten lupaehtojen velvoite. Maastotutkimus tehtiin elokuussa 2009 yhteistarkkailulle laaditun,...
This post has no image

Järvikeskus Porla

Julkaisu 204/2010 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n luotsaama Uudenmaan järvikeskus-hanke laati esiselvityksen Lohjanjärven rannalle, Porlaan, toteutettavasta osaamiskeskittymästä ja perhepuistosta. Alue on Lohjan kaupungin omistuksessa ja se on kooltaan noin 6...

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hanke. Vuosiraportti 2009

Julkaisu 205/2010 Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen toiminta jatkui suunnitelman mukaisesti valuma-alueen hoito- ja kunnostustyönä. Tärkeä osa oli myös viestinnän kehittämisellä. Hanke toimii kumppanina useissa tutkimushankkeissa ja osallistuu aktiivisesti...